Tisíce hasičů, policistů a vojáků vystupují proti povinnému očkování

Domů / Tisíce hasičů, policistů a vojáků vystupují proti povinnému očkování

Deklaraci proti povinnému očkování podepsalo během několika dní více než 3 200 hasičů policistů, vojáků a dalších příslusníků Integrovaného záchranného systému a ozbrojených sil ČR. Varují před ohrožením základních funkcí státu. vynuceným odchodem profesionálů

pondělí 3. ledna 2022

Deklaraci příslušníků Integrovaného záchranného systému a ozbrojených sil ČR vyjadřující zásadní nesouhlas s povinnou vakcinací profesních skupin proti nemoci covid-19 podepsalo za pouhé čtyři dny - navzdory svátečním dnům - už téměř 14 000 lidí https://deklaraceizs.cz/. Z tohoto počtu je víc než 3 200 příslušníků a příslušnic pro stát klíčových profesních skupin - státní i městské policie, hasičských sborů, armády, vězeňské služby, zdravotnické záchranné služby a celní správy.

Signatáři deklarace vyzývají nastupující vládu k okamžitému zrušení vyhlášky o povinném očkování (1). V deklaraci uvádějí: „My, členové IZS a ozbrojených sil České republiky, již nemůžeme mlčet. Kategoricky nesouhlasíme s povinnou vakcinací proti nemoci, kterou velká část z nás již bez větších potíží prodělala. Proočkovanost v našich řadách je daleko nad celostátním průměrem, absolutní většina z nás je mimo rizikové skupiny. Doposud jsme bez jakýchkoliv problémů vykonávali naši práci i bez očkování a hodláme v tom pokračovat i nadále. Povinné očkování proti nemoci covid-19 proto považujeme za irelevantní a obáváme se, že takový postup nám i celému českému lidu přinese daleko více škody než užitku."

Deklarace připomíná vážný personální stav bezpečnostních složek, zejména Policie ČR, a varuje před odlivem profesionálů, jehož důsledkem by bylo ohrožení strategických funkcí státu. Personální stavy se aktuálně pohybují na kritické hranici, která může být prolomena odchodem policistů, kteří povinné očkování odmítají. Nátlak na očkování působí již nyní. Někteří z členů IZS a ozbrojených sil se už rozhodli ukončit svůj služební nebo pracovní poměr. Jiní, kteří uvěřili prvotním slibům dvou očkovacích dávek a následné ˮtečkyˮ, se cítí podvedeni a ztrácejí motivaci v očkování pokračovat. To je brzy postaví do stejné pozice jako jejich doposud neočkované kolegy.

Signatáři požadují, aby profesionálové integrovaného záchranného systému a ozbrojených sil mohli sloužit veřejnosti tak jako dosud. Požadují respektování demokratického právního státu, základních práv a svobod zajištěných Listinou a okamžitý konec zneužívání bezpečnostních složek státu pro vymáhání nezákonných a neodůvodněných omezujících opatření. Deklarace uvádí, že profesionální práce neočkovaných příslušníků bezpečnostních sborů a ozbrojených sil je očkovací vyhláškou hrubě pošlapána.

V Deklaraci se píše: „Nemožné se tak stává skutečností, a to, co bylo ještě před pár lety nemyslitelné, je nyní považováno za zcela běžné. Jako občané jsme se ocitli v době, kdy politika zcela zastínila lékařskou odbornost. To, co dříve bylo smyslem medicíny, tedy chránit zdraví a předcházet nemocem, je nyní podřízeno jedinému imperativu, kterým je očkování proti nemoci Covid-19. Bez očkování jako by neexistovaly jiné možnosti a formy pomoci. Naše přísaha nezahrnuje chránit zájmy nadnárodních korporací ani struktur na ně přisátých. Nezahrnuje ani hájit rozporuplná vládní rozhodnutí. Jsme ochránci práv v souladu se zákonem.“

My, členové integrovaného záchranného systému a ozbrojených sil, jsme připraveni být tu pro Vás. Naším posláním je Vám pomáhat v situacích, které patří v lidském životě k těm nejtěžším, zachraňovat Vaše životy, chránit Vaše práva a Vaše hodnoty. Jsme odhodláni a připraveni být tu pro Vás i po 28. 2. 2022, bez ohledu na to, zda jsme již podstoupili posilující dávku, ukončili dvou-dávkové očkování, zvolili jedno-dávkový typ vakcíny nebo stále patříme k neočkovaným. Odmítáme pokračování v zaběhlých kolejích, které vrazilo do společnosti ostrý klín. Nová vláda by se měla poučit z chyb vlády předešlé a zasadit se o sjednocení českého lidu, namísto jeho dalšího rozdělování.“

Kontakt: nprap. PhDr. David Pejřil, Policie ČR, 739 753 920

Citace autorů petice – úvodních signatářů:

plk. Mgr. Hana Šolcová, Hasičský záchranný sbor České republiky, Pardubice

Jsem přesvědčena, že očkování má být rozhodnutím o ochraně zdraví, nikoli o možnosti jít do práce, cestovat nebo obědvat v restauraci. Řešit nemoc, z níž se většina nemocných vyléčí během dvou týdnů, očkováním, které poskytuje ochranu jen po dobu několika málo měsíců, považuji za nepřiměřené. Skutečnost, že vakcíny dosud nemají ukončené klinické studie a neproběhla otevřená odborná diskuze o jejich nežádoucích účincích a benefitech, ve mně budí nedůvěru. Nechci se smířit s tím, že pouhá vyhláška jediného ministra má takovou moc. Moc hrozit ztrátou povolání primárně těm, kteří stojí v boji s nemocí covid-19 v první linii a stáli v ní i v době, kdy očkování neexistovalo. Tehdy situaci zvládli, s nasazením vlastního zdraví a odsunutím soukromého života na vedlejší kolej. Místo toho, abychom jim za jejich obětavost poděkovali, donutíme je odejít?“

Jakub Hlavsa, DiS., Zdravotnická záchranná služba, Ústí nad Orlicí

Na celé této situaci mě nejvíce zaráží, jak rozděluje společnost. Během dvou let jsme byli rozděleni na privilegované a na ty, co údajně mohou za epidemii. Vyjádření Ing. Schillerové: "Neočkovaným to musíme co nejvíce znepříjemnit," mě přesvědčilo, že se nejedná o snahu zachovat zdraví, ale o problém politický a hlavně o velké peníze. Někteří lidé, snad z pohodlnosti, nebo možná z nedostatečné informovanosti tomu uvěřili. Na ty, kteří používají svůj selský rozum a rozhodli se naložit se svým zdravím dle svého uvážení, koukají jako na nepřátele. Odborníci jsou názorově rozděleni, vládní představitelé mění svá rozhodnutí ze dne na den (jako důkaz jejich nevědomosti uvádím např. to, že ochrannou dobu po očkování změnili z pěti let na šest měsíců a to skoro ze dne na den).

Nejsem odpůrce očkování jako takového, ale nesouhlasím s touto kampaní, s prováděním očkování v autobusech, na nádražích, v nákupních centrech, atd. Nechci další nesmyslná opatření a nařízení, ale rozumné kroky, které povedou k navrácení do normálního života.“

prap. Petra Veronika Knopp, Policie České republiky, Litoměřice

K policii jsem před téměř dvaceti lety nastoupila proto, abych chránila před bezprávím ty, kteří se z jakéhokoliv důvodu nemohou bránit sami. Dnešní vláda mě ale pod rouškou pandemie cestou nadřízených tlačí k plnění nařízení, která vydává jak na běžícím pásu. Stejně rychle jsou tato nařízení následně Nejvyšším soudem rušena jako nezákonná. Poslední měsíce mi silně připomínají dvě období, která znám z vyprávění rodičů a prarodičů. Nechci, aby moje děti ani kdo jiný musel znovu něco takového zažít. Ve chvíli, kdy z veřejnoprávního prostoru zmizela diskuze odborníků a po Policii se chce, aby byla poplatná politickému tlaku, mi nezbývá nic jiného, než se tomuto všudypřítomnému bezpráví postavit. A to nejen za svoje děti, ale za všechny, kteří si stále váží svobody.“

nrtm. Tomáš Komárek, šestnáct let ve službě, tři mise, válečný veterán, Armáda České republiky, Prostějov

Sloužit vlasti a rozhodnutí nasadit za svobodu v ní i život jsem se rozhodl na základě vyprávění svých dědů, kteří aktivně bojovali jako partyzáni na území protektorátu proti fašistické tyranii během druhé světové války. Nechtěl jsem a nechci, aby se cokoli z těch zvěrstev opakovalo. Bohužel jsem si jist, že se historie pomalu začíná vracet. Pod diktátem neskutečného mediálního humbuku kolem onemocnění covid-19, kdy je v zemi, která se považuje za demokratickou, potlačena svobodná diskuze všech odborníků na problematiku onemocnění covid-19, kdy občanská práva jsou ostrakizována vládními nařízeními a vyhláškami, které neprošly skutečnou veřejnou debatou odborníků obou táborů, kdy naše vynikající občanská společnost s bohatými a plodnými historickými kořeny je cíleně polarizována a hnána enormním tlakem především veřejnoprávních médií do kouta, kdy hrozba povinného očkováni proti covid-19 rozsévá strach u dětí, kteří s ním nesouhlasí, kdy je vláda pod tlakem mezinárodního korporátního kapitálu, vlastnícího tzv. „covid business“ nucena tajit smlouvy ohledně vakcín po desítky let, kdy duch národa je trhán ve dví, tak v takové situaci se nedá udělat nic jiného, než si narovnat páteř a opět směle a tvrdě vykročit bránit svobodu našeho lidu, stejně jako to dělali naši předkové v dobách nesvobody. Věrni zůstaneme!“

pprap. Daniel Čížek, Policie České republiky, Liberec

Prošel jsem si službou na covid oddělení v nemocnici. Myslel jsem si, že očkování vše vyřeší a že se ty hrůzy už nikdy nebudou opakovat. Nevyřešilo se však nic. Vakcíny navzdory vládním slibům pořádně nefungují a národ přežívá už druhým rokem ve stresu a nesvobodě. Vláda tento stav řešila nucením občanů do absolvování dalšího kola selhávající vakcinace. Neštítila se přitom hrozit vlastnímu národu ztrátou osobních svobod a zaměstnání. Své neúspěchy potom házela na neočkované a poštvala lidi proti sobě snažíc se zakrýt chyby vlastní. Dobrovolnost postupně změnila na brutální nátlak, který vedl k dalšímu prohloubení společenské krize. V této situaci, kdy těm, kteří by za nás měli bojovat, strach zalepil ústa, nešlo jít jinou cestou, než se o prosazení změny pokusit vlastními silami.“

Ing. Lukáš Pata, Sbor dobrovolných hasičů, Bílina

O hasičích se říká, že jsou to lidé, kteří chodí tam, odkud ostatní již utekli. Dobrovolní hasiči mají ještě jedno motto: „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.“ Jsou to lidé, kteří opouští své rodiny v jakoukoli denní či noční dobu, bez nároku na odměnu. Jdou pomáhat tam, kde jich třeba, požáry, povodně, vyhledávání osob, výpomoc v nemocnicích. Bohužel dožili jsme se doby, kdy jsou naši členové postaveni před volbu odejít od hasičů nebo si nechat na základě vyhlášky "dobrovolně" aplikovat látku (vakcínu), která spíše než proti covidu slouží jako vstupenka do divadla, restaurace či ke kadeřníkovi. "Dobráci" jsou srdcaři, ale co je moc, to je moc. Tato vládní zlovůle nesmí zůstat bez odezvy. Pevně doufám, že v naší české kotlině zvítězí zdravý rozum, aby ani jedna hasičská zbrojnice po prvním březnu nezůstala zamčená.“

nprap. Iveta Patová – Celní správa České republiky, Bílina

Poslední zhruba dva roky žijeme ve velmi zvrácené době. Lež se stává pravdou a pravda lží. Nemoc jako takovou v žádném případě nezpochybňuji, obávám se však toho, k čemu byla zneužita. K vyvolání strachu a paniky u obyvatel. Média nás denně zásobují údaji o počtu „nemocných“ a zemřelých. Na základě těchto čísel jsou vydávána různá nařízení, která značným způsobem omezují práva a svobody občanu. O logice těchto nařízení lze mnohdy pochybovat, navíc jsou některá vydávána v rozporu se zákony a Ústavou ČR. O tomto svědčí cca 46 různých nařízení, která Nejvyšší správní soud vyhodnotil jako nezákonné.

Poslední třešničkou odcházející vlády byla narychlo vydaná vyhláška o povinném očkování některých profesních skupin a kategorie občanů 60+. Souhlasím s názory mnoha právníků, že povinné očkování nelze nařídit. Používané vakcíny jsou schváleny v jakémsi nouzovém režimu, nejsou řádně dotestovány, nejsou známy možné nežádoucí účinky a dopady na zdraví do budoucna, očkovaní mohou onemocnět a nemoc dále roznášet. Navíc jsme byli ze strany vlády ujišťováni, že vakcinace bude dobrovolná a v žádném případě nebudou neočkování nijak diskriminování a omezováni. Výsledek vnímáme každý den v reálném životě. Situace se vyvíjí do stavu, kdy tady bude neustále jakási pandemická pohotovost a hygienická diktatura. Mám obavy o naše práva a svobodu, kterou jsme získali v r. 1989 a považujeme je za samozřejmé a neodebratelné.“

mjr. Mgr. René Kunschak – Vězeňská služba České republiky

V současné době jsme svědky bezprecedentního pošlapávání našich práv i svobod, jako i snahy některých politiků překrucovat a upravovat si právní normy a předpisy k obrazu svému tak, aby to vyhovovalo jejich zájmům a cílům, ne skutečné ochrany zdraví našeho národa. Vyhláška požadující povinné očkování jen pro některé skupiny obyvatel sama o sobě popírá jakýkoliv boj s onemocněním covid-19, neboť to evidentně není jejím smyslem.“

Jaroslav Kužel – zástupce ředitele Městské policie, Milovice

Městské a obecní policie jsou již bezmála třicet let součástí a zárukou bezpečnosti v naší republice. V průběhu této doby se strážníci snažili být vždy maximálně nápomocní při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. A nejinak tomu bylo od samého začátku pandemie covid-19, kdy se strážníci usilovně podíleli na minimalizaci jejích dopadů. Bohužel jsme postupem času došli k závěru, že vládní nařízení nejsou vydávána pro ochranu zdraví občanů, ale z pozice moci. Výsledkem současné situace je rozdělování společnosti na očkované a neočkované a rozsáhlé omezování práv a svobod. Nátlak se neustále stupňuje a nyní se nacházíme v situaci, kdy už nechceme a nebudeme mlčet. Chceme možnost volby, odmítáme povinné očkování vybraných skupin a budeme usilovat o okamžité zrušení vyhlášky o povinném očkování, která je protiprávní, protiústavní a v rozporu s Listinou základních práv a svobod.“

prap. Lukáš Maršál – Vězeňská služba České republiky, Rakovník

Jsem mladý, zdravý člověk, produktivní skupina. Covid-19 jsem prodělal. Nezpochybňuji těžké průběhy covidu, přesto pro mě nemoc samotná představovala pouze zvýšenou teplotu po dobu 2-3 dní. Nejen z tohoto důvodu nepřemýšlím nad očkováním pro sebe samotného, které je navíc ve fázi testování a už nyní, ani ne po roce, se ukazuje, že očkování není tak účinné, jak vláda slibovala a už vůbec nezabraňuje přenosu nemoci. Rozhodně pro mě nejsou důvodem pro naočkování vládou slibovaná dovolení vstupu do restaurací či divadel nebo možnost netestování se a ostatní „výhody“ plynoucí z očkování.

Za poslední 2-3 měsíce bylo ve věznici, kde sloužím, pozitivních pět kolegů, přičemž byli všichni už po druhé dávce očkování. Očkovaní totiž nejsou při vstupu do věznice testováni, tudíž je možné, že nemoc přinesl právě jeden z nich a na pracovišti nakazil i ostatní. Zatímco my neočkovaní jsme testováni pravidelně, přesto nesmíme například do posilovny či do společné jídelny. Další věcí, co mi očkování může způsobit, jsou možné vedlejší účinky, které případně mohou poškodit mé zdraví v míře neznámé a za které navíc nikdo nezodpovídá. Celé mediální a politické dění ohledně tzv. pandemie je dost pochybné.“

Poznámky:

(1) vyhláška č. 466 / 2021 Sb. ze dne 7. 12. 2021 https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/21-466.htm

TZ ke stažení zde.


logo