Kontakty

Domů / Kontakty

Iniciativa 21, z. s.
IČO: 17411394
Sídlo: Jana Masaryka 1599/28, Jihlava
Číslo účtu: 15 30 82 00 00 / 2700


Obecné dotazy směřujte na info@iniciativa21.cz
Kontakty pouze pro média:
e-mail: jan.pinos@iniciativa21.cz
telefon: +420 602 436 018

Jak se zapojit?

Stvořili jsme web, kde vyvracíme nejzákeřnější mýty (nejen) o covidu. Informace o webu Chcete to zase? můžete sdílet na svých sociálních sítích či si vytisknout naše letáky a roznést je v okolí vašeho bydliště, do čekáren u lékaře a na další frekventovaná místa.

Pokud si myslíte, že má naše práce smysl, můžete nám na naši činnost poskytnout finanční dar na číslo účtu 15 30 82 00 00 / 2700. Děkujeme!

Stále hledáme další aktivní lékaře či lékařky, psychology, psychoterapeuty či právníky, kteří by s námi chtěli spolupracovat. Nestyďte se nám napsat, pokud máte o spolupráci zájem.


Proč zde nenajdete QR kód?

Vážení příznivci, několik z Vás se na nás obrátilo s dotazem, proč nezavedeme QR kód, který by Vám zjednodušil finanční dary. Věřte, že nám na Vás záleží a veškerých Vašich příspěvků si velice vážíme. Přesto jsme se rozhodli, že k tomuto kroku nepřistoupíme. Odporuje totiž našemu pojetí světa.

Zaprvé si nemyslíme, že je rozumné a bezpečné neuváženě následovat překotný vývoj moderních technologií, které nás vedou do stále větší závislosti na nich samotných, a zároveň na vládách, jež nás mohou prostřednictvím digitálního světa jednoduše kontrolovat a ovládat. Další důvodem je fakt, že se nechceme uchylovat stále víc ke zkratkovitému životnímu stylu, kde každá akce, každé sdělení smí trvat jen několik sekund.

Jsme přesvědčeni, že stálé zrychlování, zjednodušování a fragmentace života má za výsledek nejprve iluzorní úsporu času a posléze ztrátu pochopení celku a smyslu. Vyplnit číslo bankovního účtu trvá jen chvilku. Neberte prosím náš názor jako poučování, ale snahu ukázat jinou než převládající cestu.

logo