Naše činnost

Domů / Naše činnost

Iniciativa 21 zahájila činnost o Slunovratu 21. prosince 2021 zveřejněním Petice za zdraví a svobodu v medicíně i ve společnosti se třemi požadavky, týkajícími se očkování a zdraví, svobody a demokracie i zveřejňování pravdivých informací. Zpočátku jsme vystupovali zejména proti povinnému očkování. Napsali jsme otevřený dopis ministru zdravotnictví V. Válkovi, uspořádali úspěšnou tiskovou konferenci se zástupci povinným očkováním ohrožených profesních skupin a zahájili symbolickou dlouhotrvající protestní akci před ministerstvem zdravotnictví.

Jindřich Rajchl v pořadu 360° CNN Prima News

Tým Iniciativy 21 přispěl spolu s dalšími skupinami zaměřenými na podobné cíle ke zrušení vyhlášky o povinném očkování a později i křiklavých segregačních nařízení rozdělujících společnost. Také média, zejména komerční, začala dávat větší prostor nezávislým odborníkům a jiným než oficiálním vládním názorům. Prostor pro manipulaci lidí se tak poněkud zúžil, najít pravdivé informace už není tak obtížné jako donedávna. Masivní státní manipulace však dál zůstává velkým problémem (například v České televizi, dále chystaná vládní „kampaň proti dezinformacím“). 

Od 12. ledna držíme vytrvalou symbolickou akci „Zdravě a svobodně v 21. století“ před ministerstvem zdravotnictví. Kromě sběru podpisů pod naši petici vytváříme prostor pro setkávání lidí frustrovaných přístupem státu ke krizi a ke sdílení příběhů. Vytváříme tak prostor pro potřebný společenský dialog i vzájemnou mezilidskou podporu. Akcí také denně připomínáme ministru Válkovi a jeho úřadu zodpovědnost za situaci ve státě. Aktuálně tam upozorňujeme na obrovská rizika pandemického zákona. Kvůli těžkým zimním podmínkám však zatím akce nevedla ke kýženému nabalování zájmu lidí a občanské aktivity na místě.

Zdravě a svobodně v 21. století

Ve třetím měsíci své existence se Iniciativa 21 věnuje zejména nebezpečnému pandemickému zákonu. Podílela se na vypracování odborných právnických podkladů, na získání veřejné podpory pro jeho zamítnutí i a na politickém vyjednání v Senátu, který hlasoval proti přijetí zákona. Lékařský tým připravuje zveřejňování kauz o negativních vedlejších účincích očkování. Plánujeme rozšířit tým o další odborníky, abychom mohli multidisciplinárně odhalovat a veřejně komentovat příčiny a souvislosti covidové krize s cílem zvýšit odolnost lidí proti dalším pokusům státu zaměňovat medicínu s pokusy o ovládání lidí. Nátlak státu sice v současné době polevil, ale nezmizel napořád. Bylo by nebezpečnou iluzí pokládat situaci za vyřešenou a přestat jí věnovat pozornost.  

Iniciativa 21 pomáhá nově se rodícím skupinám či dosud nestmeleným proudům s podobnými cíli, například v pedagogické obci.

Ke zmíněným tématům se veřejně vyjadřujeme zejména prostřednictvím:

Dále spolupracujeme či jinak podporujeme tyto skupiny a aktivity:

logo