Otevřený dopis ministru zdravotnictví Válkovi

Domů / Otevřený dopis ministru zdravotnictví Válkovi

Otevřený dopis zdravotníků a zástupců dalších profesních skupin ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi: Zrušte vyhlášku o povinném očkování! Je bezprecedentním selháním medicíny, práva a morálky

středa 29. prosince 2021

Vážený pane ministře,

my, níže podepsaní lékaři, další zdravotničtí pracovníci, představitelé dotčených profesních skupin a právníci Vás žádáme o zrušení vyhlášky č. 466/2021 Sb. ministra v demisi Adama Vojtěcha, která zavádí povinné očkování proti nemoci covid-19 pro občany starší šedesáti let a vybrané profese (1). Zrušení vyhlášky je nezbytné uskutečnit neodkladně, nejpozději do 10. ledna 2022 s ohledem na stále rostoucí nátlak na očkování (2).

Vážený pane ministře, apelujeme na Vás, abyste přistoupil k situaci s rozvahou a odvahou politika, který konečně ukončí destruktivní přístup předchozí vlády ke koronavirové krizi. Můžete se opřít o Vám jistě dobře známé lékařské i politické důvody. Některé z nich uvádíme níže. Současně si dovolujeme Vám připomenout veřejně dané přísliby členů nové vlády, že očkovací vyhlášku zruší (3).

● Dostupné vakcíny nebrání přenosu infekce ani rozvoji onemocnění, a tedy neumožňují ani při stoprocentní proočkovanosti vytvoření kolektivní imunity. Plně naočkovaný zdravotník může onemocnět a přenášet vir SARS-Cov-2 na spolupracovníky a pacienty, právě tak jako každý člověk může přenášet onemocnění na další osoby.
● Řada osob dotčených vyhláškou onemocnění prodělala a mají solidní komplexní ochranu před závažnou formou infekce. Vyhláška však nepočítá se zjišťováním imunity a nevyjímá z povinné vakcinace ty, kteří onemocnění prodělali.
● Nejsou splněny podmínky pro nařízení povinného očkování a vyhláška tudíž není v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví.
● Bezpečnost vakcíny není zaručena – od první imunizace člověka v klinické studii uplynul pouze rok a půl. Vyhláška nařizuje povinné očkování dva roky před ukončením testování vakcíny.
● Neexistují validní data, která by potvrzovala efekt vakcín typu mRNA proti novým mutacím (omikron).
● Povinné očkování zdravotníků ohrožuje už nyní přetížený systém zdravotní péče, který přitom trpí chronickým nedostatkem pracovníků. Odejde-li kvůli očkování jejich část, může to vést k ochromení zdravotnictví.
● Odchodem kvalifikovaných pracovníků jsou ohroženy další profesní skupiny nezastupitelné pro zajištění klíčových funkcí státu – sociální pracovníci, policisté, hasiči.

Očkování stávajícím typem vakcín nechrání ani očkovaného ani jeho okolí před onemocněním. Všechna dosud povinná očkování, kromě očkování proti tetanu, zabraňují onemocnění a zajišťují kolektivní imunitu. Toto není případ očkování proti nemoci covid-19. Vyhláška může dle zákona o ochraně veřejného zdraví ukládat povinnost zaměstnanci či obecně občanovi podrobit se povinnému očkování pouze v případě, že tím dojde k zamezení šíření nakažlivé choroby. Pokud tato podmínka není splněna, nemůže být povinné očkování legálně uloženo.

Vymáhat pod hrozbou ztráty zaměstnání očkování, jehož plošná aplikace nemá medicínský význam ani oporu v zákoně a odporuje přesvědčení dotyčného člověka, je daleko za hranicí etiky, morálky a dobré praxe v medicíně i prozíravé politiky. Bezprostředně tak hrozí, že odejdou vzdělaní, kvalifikovaní a práci oddaní odborníci za situace, kdy zdravotnictví je přetížené a trpí nedostatkem pracovníků.
Za situace hluboké společenské krize by bylo tragické pokračovat v destruktivní nátlakové a rozdělující politice předchozí vlády, která ničila lidské vztahy, poškodila psychiku a vzdělávání celé generace dětí, vedla k těžkým psychosociálním problémům, rozštěpila společnost a devastovala veřejné zdraví i ekonomiku. Prokazatelně chybná rozhodnutí Babišovy vlády o zvýhodňování očkovaných měla klíčový podíl na podzimní vlně pandemie.

Vážený pane ministře, dosud věříme, že chcete dobře řídit svůj rezort. Většina z nás dala ve volbách hlas Vaší koalici s tím, že její politika bude na hony vzdálená bizarnímu vládnutí Andreje Babiše. Doufáme, že naši důvěru nezklamete. Selhání předchozí vlády lze napravit dobrými kroky (4), povinné očkování však mezi ně jistě nepatří. Jako lidé z praxe pro stát klíčových profesí Vám rádi předneseme své návrhy řešení na setkání, o něž Vás tímto zdvořile žádáme.

Děkujeme Vám.

S přáním státnických rozhodnutí,

MUDr. Emil Berta, Ph.D., anesteziolog a intenzivista, primář jednotky intenzivní péče, úvodní signatář Petice za zdraví, svobodu v medicíně i společnosti a za respektování ústavně zaručených práv a svobod
MUDr. Mgr. Jan Brodníček, praktický lékař, pneumolog, úvodní signatář Petice za zdraví, svobodu v medicíně i společnosti a za respektování ústavně zaručených práv a svobod
MUDr. Mgr. Jana Králová, Praktický lékař pro děti a dorost, úvodní signatář Petice za zdraví, svobodu v medicíně i společnosti a za respektování ústavně zaručených práv a svobod
Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., epidemiolog a vakcinolog, Iniciativa 21
MUDr. Jana Gandalovičová, kardioložka, Iniciativa 21
MUDr. Hana Štefaničová, kardiolog a sportovní lékař, úvodní signatář Deklarace lékařů
MUDr. Vladimír Čížek, lékař, úvodní signatář Deklarace lékařů
JUDr. Jindřich Rajchl, právník, úvodní signatář Deklarace právníků
Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., lékař, infektolog, člen Národního institutu pro zvládnutí pandemie
RNDr. Robert Straka, PhD., matematik, člen Národního institutu pro zvládnutí pandemie
MUDr. Hana Zelená, PhD., virolog, mikrobiolog, členka Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků a Národního institutu pro zvládnutí pandemie
Doc. RNDr. Arnošt Komárek, PhD., biostatistik, člen Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků a Národního institutu pro zvládnutí pandemie
RNDr. Zuzana Krátká, PhD., imunolog, členka Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků
Martina Mrkosová, zdravotní sestra, úvodní signatářka Deklarace sester
Adriana Čipižáková, zdravotní sestra, úvodní signatářka Deklarace sester
Lukáš Cochlar, úvodní signatář Deklarace studentů
Milan Slovák, úvodní signatář Deklarace studentů
Hana Dufková Spoladore, Ředitelka domova pro seniory Wágnerka, Český Krumlov
nprap. PhDr. David Pejřil, signatář Deklarace Policie České republiky
pplk. Mgr. Michal Vašut, signatář Deklarace Policie České republiky
Bc. Tomáš Hrabánek, ředitel Městské policie Milovice
Martin Rajl, velitel Městské policie Nymburk
ppor. Sinák Pavel, velitel čety, Hasičský záchranný sbor
plk. Mgr. Hana Šolcová, Hasičský záchranný sbor

Poznámky:
(1) https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/21-466.htm
(2) Některá pracoviště už připravují seznamy neočkovaných a při jejich non complianci i výpovědi.
(3) Např. Marian Jurečka zde: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3409920-povinne-ockovani-pro-lidi-nad-60-let-nova-vlada-zrusi-avizoval-jurecka
(4) Japonsko zvládá pandemické vlny velmi dobře, aniž by přistoupilo k tak drastickému opatření jako je povinná vakcinace. Japonské ministerstvo zdravotnictví sice vyzývá všechny občany, aby podstoupili očkování proti nemoci covid-19, ale očkování není povinné a není vynucováno. Očkování lze provést jen se souhlasem dotyčného a po poskytnutí všech informací. Japonci vyzývají občany, aby se nechali očkovat z vlastního rozhodnutí a jen po porozumění účinnosti očkování v prevenci onemocnění i rizika nežádoucích účinků. Bez souhlasu nelze očkování provést. Ministerstvo uvádí: Nenuťte prosím nikoho na svém pracovišti ani své okolí k očkování a nediskriminujte neočkované. COVID-19 Vaccines | Ministry of Health, Labour and Welfare, Government of Japan| (https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/vaccine.html)

PDF s dopisem ke stažení zde.


logo