Následkem očkování vzrostla několikanásobně vážná onemocnění v amerických ozbrojených silách

Domů / Následkem očkování vzrostla několikanásobně vážná onemocnění v amerických ozbrojených silách

Očkování: raketový nárůst vážných nemocí amerických vojáků varuje před neuváženou vakcinací. Následkem očkování vzrostla několikanásobně vážná onemocnění v amerických ozbrojených silách. Šokující údaje varují před neuváženým očkováním zejména mladých lidí

pátek 28. ledna 2022

Výpověď  tří amerických vojenských lékařů  – whistleblowerů upozorňuje na raketový nárůst vážných onemocnění a zdravotních problémů v americké armádě v loňském roce následkem očkování proti covid-19. Jedná se například o nově diagnostikované případy rakoviny, o záněty srdečního svalu (myokarditida), o potraty nebo neurologické potíže. Vojenští lékaři čerpali údaje  z Defense Medical Epidemiology Database (DMED), celosvětově uznávaného vojenského zdroje epidemiologických dat.

S výpověďmi vojenských lékařů vystoupil právník Thomas Renz na diskusi republikánského senátora Rona Johnsona s lékaři a dalšími zdravotnickými experty. Senátor ze státu Wisconsin uspořádal 25. ledna pětihodinové odborné setkání „Covid-19: jiný názor“. Skupina vysoce renomovaných uznávaných odborníků (1) poskytla nezávislý pohled na globální situaci spojenou s onemocněním covid-19, na současný stav znalostí o včasné a nemocniční léčbě, o účinnosti a bezpečnosti vakcín. Lékaři referovali  o pozitivních i negativních zkušenostech s onemocněním, o aktuálních potřebách i dlouhodobých řešeních. 

Thomas Renz ze státu Ohio, právní zástupce vojenských lékařů –  whistleblowerů, uvedl na základě jejich výpovědí, že od začátku očkování v americké armádě vzrostl jen za prvních deset měsíců loňského roku ve srovnání s předchozím pětiletým průměrem počet zaznamenaných diagnóz (2):

– rakovinného onemocnění o 300 %  

– počet samovolných potratů o 300 %

– neurologických problémů o 1 000 %     

– počet všech hlášení akutních nemocí o 1 294 % (z průměru 1,7 mil. hlášení za rok na 22 mil. hlášení všech akutních nemocí za prvních 10 měsíců roku 2021).

S těmito údaji ostře kontrastuje fakt, že do ledna 2021, tedy před očkováním, podlehlo covidu-19 pouhých 12 vojáků (2).

Právník Thomas Renz podal svědectví o výpovědích tří vojenských lékařů: Lt. Col. Theresa Long, Dr. Samuel Sigoloff a Lt. Colonel Peter Chambers. Všichni tři whistlebloweři podali svá sdělení pod sankcí trestného činu křivé výpovědi (3). Jedna z nich, podplukovník Theresa Long odpovědná za zdravotní stav vojenských pilotů, např. vyjádřila vážné znepokojení nad tím, že vakcíny mohou způsobit záněty srdečních svalů u mladých mužů ve věku většiny pilotů. Přitom ministerstvo obrany nepostupovalo podle svých vlastních protokolů a nevyžadovalo vyšetření magnetickou rezonancí každého z nich poté, co podstoupili očkování proti covid-19 (její citace jsou uvedeny níže). 

Defense Medical Epidemiology Database (DMED),  Zdravotnická a epidemiologická databáze ozbrojených sil, je uznávaným zdrojem epidemiologických dat. Monitoruje zdravotní stav vojáků za účelem detekce nárůstu nemocí a zranění pro zajišťování bojeschopnosti armády. Je přesná, úplná a navržená pro včasnou detekci problémů (4). 

Podplukovník Theresa Long, chirurg odpovědný za certifikaci způsobilosti k letu 4 000 letců u 1. letecké brigády ve Ft. Rucker, Alabama, řekla:

„Věřím, že vakcína proti covid-19 je větším ohrožením zdraví vojáků a vojenské pohotovosti než samotný virus. Přes 200 000 členů ozbrojených sil vakcínu odmítlo a je na ně neustále vyvíjen nátlak, aby se podvolili.”

V květnu jsem se zúčastnila kurzu preventivní medicíny pro vojenské lékaře (Senior preventive medicine leadership course). Vedoucímu kurzu jsem položila dotaz: Takže jsme přeskočili dva roky klinických testů vakcíny ve druhé fázi a tři roky klinických testů ve třetí fázi, ztratili jsme pouze 12 vojáků aktivní služby kvůli nemoci covid-19, ale budeme riskovat zdraví všech členů ozbrojených sil vakcínou, k níž máme pouze dva měsíce klinických dat? Odpověděl: Máte pravdu, a vy přemluvíte každého vojáka, kterého můžete, abychom mohli získat dost dat k tomu vyhodnotit, zda je vakcína bezpečná.“ https://rumble.com/vokrf7-sen.-johnson-expert-panel-on-federal-vaccine-mandates.html, Theresa Long hovoří od 1:01:00.

Většině nových armádních pilotů je něco přes dvacet. Víme, že každé očkování mRNA vakcínou znamená riziko myokarditidy pro mnoho lidí  kvůli těmto vedlejším nežádoucím účinkům či alergické reakci.“

(https://www.washingtontimes.com/news/2021/sep/28/senior-army-flight-surgeon-warns-pilots-could-die-/)

Nadřízeným jsem sdělila své obavy a poté, když jsem jednoho rána musela kvůli následkům způsobeným vakcínou odstavit všechny tři piloty připravené k letu, mi na další den byly zrušeny naplánované prohlídky pilotů a byla mi odebrána zdravotnická dokumentace k revizi. Bylo mi sděleno, že nebudu vídat akutní případy, ale jen zdravé piloty pro rutinní fyzické kontroly. Vynaložila jsem mnoho úsilí, abych přiměla vedoucí lékařské pracovníky, aby alespoň informovali vojáky o tomto riziku; moje obavy byly ignorovány.“

https://rumble.com/vokrf7-sen.-johnson-expert-panel-on-federal-vaccine-mandates.html, čas od 1:01:00

MUDr. Jana Gandalovičová, kardiolog z Iniciativy 21, řekla:

Udávaný šokující nárůst nežádoucích účinků ve spojení s očkováním proti covid-19 mezi americkými vojáky je v korelaci se shromažďovanými údaji ve všech světových databázích hlášení nežádoucích účinků – VAERS, Yellow Card, Vigiaccess, EudraVigilance, včetně nebývalého exponenciálního nárůstu podezření na úmrtí v souvislosti s aplikací mRNA vakcín.”

Zvláště znepokojivý je nárůst myokarditid jako nežádoucího účinku právě v populaci mladých zdravých mužů. Ty se mohou projevit prudkou bolestí na hrudi, ztrátou vědomí či náhlou smrtí. Je na čase, aby všichni zodpovědní činitelé a politici přestali strkat hlavy do písku a tvářit se, že problém neexistuje.  Existuje a pokud se nebude řešit, může to stát mnoho zmařených lidských životů. V současném stavu vědeckého poznání je vymáhání vakcinace proti covid-19 u mladých zdravých lidí neospraveditelné.”

JUDr. Jindřich Rajchl, advokát z Iniciativy 21, řekl:

Z pohledu právníka a advokáta považuji tvrzení Thomase Renze za velmi silné. Nikdo v USA nepodepíše místopřísežné prohlášení u soudu (affidavit) pod hrozbou stíhání pro spáchání trestného činu křivé přísahy (perjury) bez toho, aniž by si uvědomoval možné právní důsledky svého jednání. Z tohoto pohledu jsem přesvědčen, že tvrzení těchto vojenských lékařů není možné brát na lehkou váhu a lehkomyslně jej odmítnout coby dezinformaci nebo hoax. Naopak považuji v tuto chvíli za naprostou nutnost, aby se příslušné orgány těmito předloženými fakty začaly naprosto prioritně zabývat. S ohledem na to, že příslušníci armády USA byly jednou z prvních očkovaných skupin, lze tato data považovat za první relevantní studii v obecném nasazení mRNA vakcín.”

Do doby ověření těchto dat bych důrazně doporučoval okamžité zastavení vakcinace u nerizikových skupin a dokonce naprostý zákaz vakcinace osob mladších 18 let. Pokud by se totiž potvrdila pravdivost tvrzení těchto lékařů, tak by už nyní byly škody napáchané uspěchaným nasazením nové vakcinační technologie zcela závratné. S ohledem na princip předběžné opatrnosti a lékařské zásady primum non nocere (v první řadě je neškodit) by pokračování ve vakcinaci dospívajících bylo naprosto šíleným hazardem s jejich budoucími životy.”

Kontakty:

Bc. Petra Quirke, Iniciativa 21, Petra Quirke, media.peticezazdravi@iniciativa21.cz, 602 436 018

Poznámky:

(1) https://www.ronjohnson.senate.gov/2022/1/rsvp-deadline-media-advisory

(2) úplný videozáznam ze setkání lékařů a expertů se senátorem Ronem Johnsonem, 25.1.: https://rumble.com/vt62y6-covid-19-a-second-opinion.html, hlavní část z výpovědí whistleblowerů je v čase od 4:52:46 do 5:11:33

(3) Whistlebloweři vypovídali pod zákonem Whistleblower Protection Act, tj. jejich výpovědi nejsou veřejné. Všichni vojenští lékaři podepsali u soudu „affidavits“ (místopřísežná prohlášení) pod sankcí křivé přísahy, s tímto aktem se v USA nehazarduje.

(4) Databáze DMED byla vytvořena pro sledování každé nemoci vojáků z epidemiologického hlediska za účelem diagnostiky jakéhokoli nepříznivého zdravotního trendu, který by mohl ovlivnit vojenskou připravenost. (https://ricochet.com/1127182/dmed-is-a-game-changer-on-vaccine-safety/#:~:text=DMED%20is%20the%20Defense%20Medical,that%20could%20affect%20military%20readiness)

DMED je součástí Vojenského zdravotního systému (The Military Health System – MHS). MHS je formou národní zdravotní péče provozovanou v rámci Ministerstva obrany Spojených států, která poskytuje zdravotní péči aktivním členům ozbrojených sil, zálohám i vysloužilému vojenskému personálu USA a jejich rodinným příslušníkům. (https://en.wikipedia.org/wiki/Military_Health_System).

TZ ke stažení zde.
logo