Zdravě a svobodně v 21. století! Symbolický protest u ministerstva zdravotnictví pozastaven, výzva trvá dál

Domů / Komentáře / Zdravě a svobodně v 21. století! Symbolický protest u ministerstva zdravotnictví pozastaven, výzva trvá dál
Nad ministerstvem zdravotnictví se stahují černé mraky, před ním
na občanské akci Zdravě a svobodně září Slunce!

S pátečním odhlasováním pandemického zákona ukončili občané podporující Iniciativu 21 symbolický každodenní protest "Zdravě a svobodně v 21. století" před ministerstvem zdravotnictví, který byl v poslední době zaměřen proti tomuto totalitnímu zákonu. 

Důvody pro ukončení, resp. pozastavení akce jsou dva: za prvé byly zčásti splněny všechny tři body naší petice Za zdraví a svobodu (skutečně jen zčásti, zejména třetí bod). A za druhé zájem veřejnosti po jejich částečném splnění - po zrušení povinného očkování profesních skupin a zejména zrušení nekřiklavějších diskriminačních nařízení - citelně opadl.          

Po pět týdnů jsme téměř denně stáli před okny úřadu ministra Vlastimila Válka (s výjimkou několika dní velmi deštivého a větrného počasí) a připomínali mu jeho klíčovou odpovědnost za řešení situace. Sbírali jsme podpisy pod naši petici a vytvářeli prostor pro setkávání a dialog lidí. Lidská setkání a sdílení příběhů byly nakonec tím nejcennějším, co akce přinesla. 

U petičního stánku jsme vyslechli stovky jak hrozivých a smutných příběhů dopadů vládní covidové neschopnosti na děti, studenty, rodiče i seniory. Lidé přinášeli příběhy o diskriminaci neočkovaných i o negativních následcích očkování právě tak, jako povzbuzující příklady lidské solidarity, odvahy a nezlomnosti. Nejsilněji působily příběhy středoškoláků a vysokoškoláků, kteří se nenechali zlomit k očkování odpudivým nátlakem učitelů ani spolužáků ani tím, že naprostá většina jejich vrstevníků vyměnila kritické myšlení a mladickou revoltu za přizpůsobení systému a za vstup do kaváren a fitcenter. Čest a uznání těmto skvělým mladým lidem! Dokud jich bude aspoň jako šafránu, máme naději na lepší budoucnost. Lidé přicházeli s příběhy proto, že našli prostor pro sdílení, osmělili se. (Dokonce přišli i pracovníci ministerstva zdravotnictví!) I proto jsme se rozhodli nabídnout na nových webových stránkách Iniciativy 21 prostor pro sdílení lidských příběhů z covidové krize.        

Akce se nestala veřejným shromážděním a jádrem dalších protestů, místem spontánních občanských akcí, jak jsme zamýšleli. Hlavním důvodem k tomu bylo bezesporu nevhodné počasí letošní větrné a deštivé zimy. Důvody mohou být ale i jiné, související s dalším, hlubším pádem lidí do pohodlnosti virtuálního života během covidové krize, kdy vyjít na ulici mezi lidi se stalo obtížným, zatímco vysedávat doma a zapojovat se „občanským kliktivismem“ je už "normální". Může se tak stát, že desetiletí vyzkoušená symbolika protestních akcí na principu vydávání svědectví, kdy lidé svou přítomností na klíčovém místě ukazujícím na nějaký problém vyvolávají veřejnou solidaritu a tlak na politická řešení, odejde ve virtuální postcovidové době do skladiště dějin. 

Přesto nynější ukončení akce je spíše jen jejím pozastavením. Pandemický zákon představuje každodenní hrozbu dopadu na miliony lidí, stačí jen nějaká záminka. Navíc společenské dopady covidové krize teprve ukážou svou temnou tvář. A pohled do světa na politické dění v zemích, které jsme donedávna považovali za jádro demokracie, rozhodně není útěšný.  Neodcházíme do neexistujícího „normálu“, zůstáváme bdělí  a bude-li třeba, ministerstvo zdravotnictví se vrátíme. Doufejme, že napříště  s větší občanskou podporou. Výzva „Zdravě a svobodně v 21. století“ trvá samozřejmě dál pro nás všechny!  Sledujte nás na našem webu i FB.

RNDr. Jan Piňos, mluvčí Iniciativy 21

logo