Mladý muž, 17 let, akutní postvakcinační myokarditida s rozvojem srdečního selhávání po 1. dávce vakcíny Comirnaty

Domů / Příběhy pacientů po očkování / Mladý muž, 17 let, akutní postvakcinační myokarditida s rozvojem srdečního selhávání po 1. dávce vakcíny Comirnaty

Chlapec 17 let (v době podání vakcíny 16 let), zcela zdráv, student gymnázia, aktivní sportovec, vynikající fyzička. Covid 19 prodělal s mírným průběhem v prosinci 2020. K očkování se jako jeden z posledních dětí ve třídě odhodlal poté, co byly opakovaně ohroženy jeho účasti či odlety na sportovní turnaje kvůli dlouhým dobám vyhodnocování a krátkým dobám platnosti PCR testů, a také kvůli přijatým opatřením, která mu prakticky znemožňovala účastnit se (nejen) studentského života. O nutnosti vakcinace ze zdravotního hlediska a o účinnosti současných vakcín proti onemocnění covid 19 však nebyl přesvědčen, a tento názor sdílí celá naše rodina.

O rizicích očkování svých synů (očkován byl i 14letý bratr, neboť také on pro svůj sportovní tým představoval jako jediný neočkovaný stálou komplikaci) jsem opakovaně hovořila s pediatrem i s lékařkou, která očkování podávala. Obávala jsem se negativních účinků vakcín na dospívající chlapce, které již v té době byly pozorovány a popsány. Oba lékaři mě přesvědčili, že obavy nejsou na místě. Pediatra jsem dokonce předem žádala o vystavení kontraindikace z toho důvodu, že oba chlapci jsou sledování na kardiologii pro (podle diagnózy neškodné) šelesty, ale odpověď byla, že Česká kardiologická společnost očkování podporuje a doporučuje. Protilátky u syna nebyly kontrolovány; bylo nám řečeno, že zbytečně vyhodíme peníze za test a že se k výsledkům stejně nepřihlíží, protože se neví, jaké hladiny zjištěných hodnot jsou dostatečné. 

Vakcínu dostali bratři v pondělí 22.11.2021 v cca 14.00 hodin. Oba večer dostali horečku, byli schvácení, unavení. Mladší syn se z tohoto stavu do dvou dnů zcela zotavil.

Staršímu synovi přetrvávaly velmi vysoké horečky (po dobu 2 dnů stále okolo 39⁰C a výše), srazit je bylo možné pouze minimálně. Trpěl nechutenstvím, průjmy, bolestmi břicha, hlavy a celého těla, slabostí. Protože stav byl špatný, opakovaně jsem volala pediatra, který radil ještě vytrvat.

V noci ze středy 24. na čtvrtek 25.11. šel syn na toaletu, slyšela jsem, že se vrátil do pokoje. Šla jsem ho raději zkontrolovat. Stál před skříní, opíral se o ni hlavou a slabým hlasem mi sdělil, že se nemůže pohnout, protože ho neposlouchá tělo. Byl však plně při vědomí. Odtáhla jsem ho na postel, položila a ihned zavolala tísňovou linku. Synův stav se do cca 5 minut zlepšil, byl už schopen pohybovat končetinami.

Byl převezen nejprve na dětskou kliniku FNKV, kde ho přijali k hospitalizaci. Diagnózu „zánět srdečního svalu“ mi sdělili v průběhu následujícího dopoledne. Kvůli možným komplikacím byl později odpoledne převezen na JIP dětského oddělení v FN Motol. O vyšetřeních a diagnóze je psáno podrobně v přiložených zprávách.

O syna bylo příkladně postaráno, mohu-li to ze svého laického hlediska posoudit, dostal výbornou péči. Komunikace s lékaři byla velmi dobrá. Nyní je v půlroční rekonvalescenci, dochází na kontroly a je po prvním zátěžovém testu, který dopadl dobře. V červnu syna čeká závěrečná magnetická rezonance, ze které se dozvíme, zde se jeho srdce ze zánětu uzdravilo zcela.

Odhlédnu-li od zdravotního hlediska, které je pro nás primární, nacházíme se nyní v patové situaci i společensky: syn k očkování přistoupil výhradně na nátlak okolí. V reakci na vakcínu velmi závažně onemocněl, a je tak zcela vyloučen z aktivit, které doufal moci provozovat po očkování. Psychický dopad události především na syna, u kterého došlo k zásadní ztrátě víry ve společenský systém, ale na celou rodinu, je pochopitelně těžko sdělitelný natož vyčíslitelný. A jakkoli není na prvním místě, ve hře je také finanční stránka všech zaplacených a zameškaných aktivit (tréninky, startovné, taneční, zájezdy atd. atd.).

Tatáž společnost, která jej přinutila k očkování, mu nyní není schopna pomoci, aby mohl běžně fungovat – kontraindikace vydaná v ČR neplatí mimo území naší republiky; bylo nám tedy doporučeno „necestovat do zahraničí“. I když chápu, že toto není problém pouze ČR, nechci se s tímto stavem spokojit. Jako jedinec jsem bezmocná, proto velmi vítám podporu a aktivitu Iniciativy 21.

Lékař Iniciativa21 má od rodiny zprávy k dispozici k nahlédnutí. Ze zpráv je jasné, že jak laboratorně, tak neinvazivními vyšetřeními byla stanovena diagnóza akutní myokarditidy se změnami na ekg, s výraznou elevací kardioenzymů svědčící pro poškození myokardu a srdeční selhávání. Echokardiograficky potvrzeno snížení systolické funkce levé komory. Nález na magnetické rezonanci srdce typický pro probíhající zánět srdečního svalu. Ze zpráv nevyplývá, zda proběhlo hlášení nežádoucího účinku vakcíny na SÚKL. Rodina sama nehlásila. Lékař In21 bude kontaktovat s dotazem SÚKL.

logo