Jak úspěšně oslovit lidi - 2. část: Změna vlastních postojů

Domů / Komentáře / Jak úspěšně oslovit lidi - 2. část: Změna vlastních postojů

Přejít na úvodní část

Chcete dosáhnout změny názorů u druhých? Chcete oslovit lidi a změnit současný směr vývoje k pozitivnímu výsledku událostí pro svět? Může se na tom podílet každý z nás při každodenních běžných činnostech. Jak?

Při jednání s vysoce přesvědčeným člověkem se musíte vyvarovat toho, abyste u něj vyvolali reakci "bojuj nebo uteč" anebo silný odpor vůči tomu, co chcete říct. Abyste toho dosáhli, je třeba, abyste sami změnili svůj postoj, a poté dodržovali určité zásady "co dělat" a "co nedělat", kterým se budeme postupně věnovat.

Může se zdát nespravedlivé, že abyste se mohli napojit, leží celá váha sebekontroly a změny chování jen na vás. Můžete mít plné právo být naštvaní na ty, kteří komunikaci nevěnují tolik úsilí jako vy, ale zabrání vám to v tom, abyste se k nim dostali.

Mnozí lidé jsou od narození formováni podmínkami a budou mít problém přijmout to, co jim chcete říci. Omluva může přijít později. Buďte laskaví, soucitní a buďte co nejvíce podporující.

Tím, že se budete řídit touto zásadou a změníte svůj přístup, abyste dosáhli změny u druhých, získáte největší šanci oslovit lidi a změnit současnou trajektorii k pozitivnímu výsledku těchto událostí pro svět.

Vytvoření průchozího komunikačního kanálu

Napadlo vás někdy, že když vás někdo nechce poslouchat, chyba by mohla být i na vaší straně? Prostě přijímač i vysílač musí být naladěni na stejnou frekvenci. Je to mnohem těžší, než se zdá, a vyžaduje to, abyste vyřešili a uvolnili negativní emoce, které můžete cítit vůči osobě či osobám, s nimiž debatujete.

Možná budete muset použít určité metody, například EFT (techniky emoční svobody - emotional freedom techniques), abyste tyto emoce vyčistili. Tuto techniku autor používá ke zbavení se vlastní zloby a vzteku vůči těm, kteří propadli mainstreamovému příběhu. Jedná se o průběžný proces.

Mimo jiné bychom se tedy neměli dívat na lidi, kteří podlehli masírce politiků, propagovaných médií a odborníků jako na "ovčany", ale spíše jako na OBĚTI dobře zorganizované manipulace. Když se na ně nebudeme zlobit, že podlehli, půjde nám komunikace snadněji.

Pokračovat na 3. část

logo