Z deníčku lékařky zařízení ošetřovatelské péče, v němž jsou na devadesáti lůžkách hospitalizováni převážně senioři a seniorky část 2.

Domů / Z ordinací lékařů / Z deníčku lékařky zařízení ošetřovatelské péče, v němž jsou na devadesáti lůžkách hospitalizováni převážně senioři a seniorky část 2.

Část 1. zde.

Srpen 2021

Paní M. se vydala Lví bránou (novoluní 8.8.) a aby si těch osmiček nepřipsala málo, odešla v 8h ráno. Týden doprovázena dcerou. Víc jak hodinu jsme si nad Listem o prohlídce zemřelých povídaly — mj. o tom, jak cca 14 dní po 2. dávce „vakcinace“ maminka zcela změnila chování — začala být agresivní, podezřívavá, nedůtklivá, nesnášenlivá, neklidná, a měsíc po očkování, aniž by se kdy léčila se srdcem, dostala infarkt myokardu, který sice srdce zvládlo, ale tělo ne. Paní M. bylo 78 let.

Sedmdesátník pan J. je jedním ze čtyř pacientů, které jsem v mysli vedla jako „ti, co neměli po ,vakcinaci‘ žádné obtíže“. Začátkem srpna mu byl diagnostikován nádor močového měchýře. (O měsíc později i nádor prostaty, zahájena léčba na onkologii.)

Paní Z., která byla vyšetřena 20. 7. na klinickém pracovišti a odeslána do domácího prostředí k doléčení infekce, ačkoliv od třetího týdne po očkování trpěla průjmy, infekty, bolestmi zad a imobilitou. V domácím prostředí se přes pomoc terénních služeb nedaří zajistit kvalitní péči. Pacientka je hospitalizována na ošetřovatelských lůžkách a při dalším zhoršení je přeložena do stejné nemocnice, kde byla vyšetřena před třemi týdny, kde tentokrát zjišťují pokročilé, neléčitelné onkologické onemocnění a doporučují hospicovou péči. Pacientka se k nám na žádost rodiny vrací, za pár dní o ní budu psát znovu.

Paní V., která má po druhé dávce „vakcinace“ živé zrakové halucinace: „Já vím, že ta paní vedle mě není, ale když já ji opravdu vidím.“ „Paní V., a hlásila jste ty své obtíže panu doktoru obvodnímu?“ „Ano, a víte, co říkal? Že on taky po první dávce nic, ale po druhé trpěl jak sviňa.“ Po týdnu hospitalizace pozoruji ,,šupinkovatění“ drobného fibromu pod pravým okem a pojmu podezření, že se jedná o basaliom. Než paní V. dostane termín na kožním, zvětší se nádorek dvojnásobně a druhý se objeví na dolním víčku levého oka. Je odeslána na kliniku plastické chirurgie, zákrok proběhne za tři týdny Histologie prokáže spinocelulární karcinom a bazaliom. Ještě než bude mít vytaženy stehy po plastice posunem a štěpem, stane se její spolupacientkou paní P. s podezřelou bradavicí, která se jí na dolním rtu objevila cca měsíc po očkování a kterou histologie verifikuje jako verukózní karcinom.

Nálezy, u kterých nezpozorníte, dokud je nezjistíte u tří jedinců ve stejnou chvíli — hyponatrémie, hypochlorémie, anémie. Nálezy, kterým nepředcházela žádná zdravotní komplikace, která by je vysvětlovala. A tak vyhledáte starší záznamy a objevíte další čtyři případy a stejnou časovou posloupnost.

Formulář hlášení nežádoucího účinku léčiva, jehož poctivé vyplňování zabere 30—45 minut v závislosti na počtu nežádoucích účinků a chronické medikaci, kterou pacient/-ka užívá. Kdo formulář vyplňuje? Praktik/-čka, ten, kdo očkuje, ten, kdo obtíže diagnostikuje a případně vyhodnotí souvislost s „vakcinací“? Nebo hlásí nežádoucí účinky rodiny pacientů/-ek, kterým vyvrátí souvislost lékař na neurologii i tehdy, kdy pacient dostane mozkovou příhodu pár hodin po ,,očkování"?
Kdo eviduje kolapsové stavy mladistvých a jedinců do třiceti let, které se v očkovacích centrech na vrcholu „vakcinace“ čítají na desítky denně, ale neevidují?

  • Blázníš, kde bych vzala čas ten formulář vyplňovat?
  • Tak paní doktorko, jestli máte zkušenost s vyplňováním toho formuláře, tak to, prosím, nahlaste Vy, já ho ještě nikdy nevyplňovala.
  • Vy si vážně myslíte, že ten pokles tlaku a to krvácení a ta ložiska na kůži jsou po očkování?

Po víkendu se roztrhl pytel s pacienty a pacientkami, kteří mi předávají „pozvánku“ na očkování. Přišla jim poštou. Pacienti a pacientky, kteří mají víc jak šest měsíců po prodělání onemocnění „covid-19“ protilátky od dvou do dvanácti tisíc a komplexní imunitu, zatímco personál v produktivním věku má tři měsíce po očkování v průměru tisícovku. Pacienti a pacientky, které je podle politiků potřeba naočkovat ve 100 % případů a kterým průběh případného onemocnění covid-19 určuje přednemocniční péče z rukou jejich praktika či praktičky.

Vážené seniorky a vážení senioři, očkování není zdarma — a teď nemám na mysli jen finanční stránku věci, očkování není prokazatelně bezpečné, očkování je účinné, pokud je správně nadefinován účinek, a dobrovolné je očkování asi jako povinně volitelný předmět.

Očkování Vám nemohu vřele doporučit, musela bych Vám lhát a zpronevěřit se lékařskému slibu. Pokud jste prodělali covid-19, je s pravděpodobností blížící se jistotě, že máte silnou imunitu, eventuálně se ujistěte stanovením hladiny protilátek, ačkoliv ta Vaši imunitu nepopisuje beze zbytku stoprocentně. Pokud jste covid-19 neprodělali, zamyslete se, čeho se obáváte víc, zda těžkého průběhu covidu, nedostatečné, pozdní léčby anebo následků očkování, a rozhodněte se podle toho. Není však pravdou, jak uvádí motivační dopis VZP, že pokud podstoupíte očkování, ochráníte své okolí. Jediným benefitem bude mírnější průběh syndromu covid-19 s pravděpodobností, kterou určí Vaše přidružená onemocnění a kvalita léčby, která Vám bude poskytnuta.

A jelikož jste prožili velkou část života před rokem 1989, dovolte mi upozornit Vás na skutečnost, že stále platí, že co vidíte/slyšíte v televizi, není vždy pravda, co píšou noviny nebo internet může být účelově zkreslené, že politikům nejde o Vaše dobro a zdraví a že i to, co Vám říkají lékaři a lékařky je zatíženo subjektivitou, můj článek toho není výjimkou. Musím také zopakovat, že Vy všichni, kteří jste nevystudovali medicínu nebo přírodní vědy, jste odkázáni na „věřím“, ne „vím“. Věřte, prosím, v prvé řadě sami sobě. A věřte v dobro.

Září 2021

Tři dny v týdnu, který vydá za měsíc.

Svíčka hoří pro pacientku, která se zhoršila 3 týdny po očkování-průjmy, bolesti zad, zmatenost, infekce, imobilita, vyšetření na klinickém pracovišti, odeslána domů doužívat antibiotika, za týden přijata na ošetřovatelská lůžka, zjištěn těžký iontový rozvrat, odeslána na akutní lůžko, diagnostikován mnohočetný myelom. Umírá dva týdny od diagnózy, v den svých 86. narozenin.

Svíčka hoří za 86letou pacientku, kterou jsem přijala v dubnu, silný záchvat celotělových křečí ukončil víc jak pět měsíců tristního fyzického dyskomfortu, jenž započal do 24 hodin od 2. dávky "očkovací" chemické látky.

Svíčka hoří za stejnověkou pacientku, jako ty předchozí dvě, která fyzické útrapy s rapidně klesající kvalitou života prožívala tři měsíce od chvíle, kdy byla nalezena v křečích na podlaze domova s pečovatelskou službou necelý měsíc od "vakcinace".

Tři příběhy
Tři ženy
Tři matky
Tři babičky
Požehnaný věk
Úctyhodný věk
Kdyby zemřely loni na covid, zavládlo by zděšení
Letos je to jinak
Letos umírají mladí hokejisté, bubeníci a herci co by čerství senioři, lidé v produktivním věku, ale letos je to normální
Důkaz, že normálno nastavujeme my sami

4. den 4. svíčka
Dnes je to příliš osobní příběh, než abych psala víc.
Omlouvám se všem, kteří:
… byli léčeni po telefonu.
… měli jednou, dvakrát, třikrát zrušen termín vyšetření nebo zákroku.
… kteří sice věděli, že je v jejich těle něco špatně, ale nikam nešli, protože ,,covid".
… kteří se musí nebo museli potýkat s omezením až zanedbáním primární léčebné, ale i preventivní péče.
…uvěřili, že slova o bezpečnosti "vakcíny" jsou pravdivá.

Poslední část zde.

logo