Pod okny ministra Válka začalo dlouhodobé občanské shromáždění

Domů / Pod okny ministra Válka začalo dlouhodobé občanské shromáždění

04.01.2022: Tisková zpráva "Pod okny ministra Válka začalo dlouhodobé občanské shromáždění"

Zdravě a svobodně ve 21. století

Sílící hlas veřejnosti žádá svobodu v očkování. Občané požadují před okny ministra zdravotnictví Vlastimila Válka
zrušení vyhlášky o povinném očkování i diskriminačních nařízení

středa, 12. ledna 2022

Před okny ministerstva zdravotnictví začalo dnes po poledni občanské shromáždění za zdraví, svobodu a respektování ústavně zaručených práv. Jeho účastníci požadují okamžité zrušení vyhlášky o povinném očkování, diskriminačních nařízení omezujících neočkované občany a rozdělujících společnost nebezpečnými příkopy.  Shromáždění s názvem „Zdravě a svobodně v 21. století“ vystupuje za splnění požadavků „Petice za zdraví, svobodu v medicíně i společnosti a za respektování ústavně zaručených práv a svobod“ a za požadavky všech deklarací profesních skupin ohrožených vyhláškou o povinném očkování (vše na http://iniciativa21.cz/zneni-petice-za-zdravi/).

Občané včetně lékařů, sester, sociálních pracovníků, policistů, hasičů, vojáků či studentů vysokých, vyšších odborných a středních zdravotních škol budou ode dneška připomínat ministru Válkovi před okny jeho úřadu požadavek velkého a rostoucího počtu lidí vystupujících za svobodu v očkování. Adresovali mu je dosud úřední cestou nebo formou veřejných dopisů (1). Ministr je však ignoroval a dál spolu s dalšími politiky posiluje nátlak na očkování pod pohrůžkou výpovědí nebo ukončení studia.

Akce před ministerstvem zdravotnictví není běžným protestem jako např. demonstrace. Lidé zde hodlají setrvat denně od rána do večera a být zde míruplnou, ale vytrvalou připomínkou požadavků stále sílícího hlasu veřejnosti. Účastníci shromáždění přinesli transparenty se slogany „Zrušte očkovací vyhlášku – slovo dělá muže, ministře Válku!“, „Nerespirujme, svobodně dýchejme!“ „Demokracie x diskriminace“, „Zdravě a svobodně v 21. století“. Shromáždění podporuje občanskou platformu Iniciativa 21.

Účastníci akce se zavazují k pokojnému průběhu a přemosťování společenských příkopů. Chtějí hledat v dialogu s kolemjdoucími to, co lidi spojuje, nikoli to, co je rozděluje.  Budou sbírat podpisy pod Petici za zdraví a svobodu, zvát lékaře a jiné hosty k diskusím, oslovovat z místa své přátele a zvát je k účasti, psát reportáže, při příznivém počasí podnikat kreativní happeningy.  

Síla takové občanské akce vyplývá z principu přinášení osobního svědectví.  Vytrvalá pokojná přítomnost odvážných lidí na určitém symbolickém místě, kde upozorňují na to, že právě tam se děje něco nesprávného, a obětují tomu své pohodlí, probouzí zájem veřejnosti lidí a motivuje lidi k vlastní iniciativě.  

RNDr. Jan Piňos, signatář Petice za zdraví, svobodu v medicíně i společnosti a za respektování ústavně zaručených práv a svobod a iniciátor občanského shromáždění, řekl:

„Mnozí lidé pozorují, že příkrov oficiálního covidového dogmatu puká tak, jak se vyjevuje skutečnost o nemoci i očkování. Lidé odkládají iluze, zvedají hlavy a vrací se jim chuť žít. Mnoho lidí je ale ještě stále pod vlivem manipulativních kampaní státu, jejichž výsledkem je strach a ovládání lidí.“
„Dnes přidáváme k dosavadní iniciativě lékařů, vědců, psychologů, pedagogů a profesních skupin ohrožených povinným očkováním i dalších občanů nový příběh. Iniciujeme občanskou kampaň k probouzení dosud frustrované veřejnosti. A k probuzení ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, který stále nezrušil diskriminační vyhlášku o povinném očkování profesních skupin. Ministr musí začít jednat ihned. Desítky tisíc profesionálů a lidí oddaných své práci jsou akutně ohroženy nezákonnými výpověďmi z práce. Studentům zdravotních oborů hrozí ukončení studia. Jsme s nimi, a proto jsme tady!“
„Pane ministře Válku, budeme Vám svou přítomností před okny každodenně neústupně připomínat, abyste jednal jako lékař hodný profesury a jako státník, abyste okamžitě zrušil nesmyslnou a škodlivou vyhlášku o povinném očkování a zasadil se ve vládě o odstranění nezákonné diskriminace neočkovaných lidí.“    

RNDr. Zuzana Krátká, PhD., imunolog, členka Sdružení mikrobiologů, imunologů  statistiků, úvodní signatářka Petice za zdraví, svobodu v medicíně  společnosti a za respektování ústavně zaručených práv a svobod, řekla:

„Pane ministře, pro svou předvolební kampaň jste využil odborné práce SMIS, v níž jsme na českých datech ukázali, že imunita získaná proděláním infekce je dlouhodobá. Prokázalo se, že lidé opakovaně nemocní jen výjimečně končí na JIP. Dokonce pravděpodobnost, že onemocní člověk opakovaně, je mnohem nižší, než že onemocní očkovaný člověk. Odborníci z WHO i CDC již veřejně prohlásili, že očkování současnými vakcínami nemá schopnost ochránit lidi před infekcí a před jejím šířením. Povinné očkování profesních skupin proto nic neřeší. Toto vše musíte vědět. Vy jste se rozhodl naočkovat celou republiku. Bez ohledu na to, kolika lidem to ublíží nebo zkomplikuje život. Prosím vás o zvážení všech nových skutečností a o zrušení povinného očkování proti covidu.“  

MUDr. Jana Gandalovičová, kardiolog, Iniciativa 21, řekla:

„Vážený pane ministře, prosíme Vás z chladu zimy na chodníku před Vaším ministerstvem, buďte prozíravý, splňte svůj slib, staňte se tady skutečně prvním osvíceným politikem, který skončí naprosto nesmyslné rozdělování společnosti. Věřte, že očkovaní i neočkovaní Vám budou vděční, tato segregace lidí stávající vyhláškou nemá žádné medicínské, lidskoprávní, politické ani ekonomické opodstatnění. Nutit mladé zdravé lidi k očkování vakcínou vytvořenou na kmen, který již tady není, a zároveň neúčinnou na novou variantu zvanou omikron, je z lékařského hlediska naprosto nesmyslné. Podmínit možnost dále vykonávat povolání, dokončení studia, absolvování povinných praxí a připuštění k maturitě či státním závěrečným zkouškám nutností naočkovat se nedotestovanou vakcínou je totalitní praktikou, která se neslučuje s principy a základními postuláty medicíny."

MUDr. Hana Štefaničová, kardiolog, úvodní signatářka Petice za zdraví, svobodu v medicíně  společnosti a za respektování ústavně zaručených práv a svobod, řekla:

„Jako lékařka, která pracuje se sportovci a snaží se inspirovat a motivovat veřejnost k osobní zodpovědnosti a péči o své zdraví, mě pobuřuje fakt, že za poslední dva roky jsem neslyšela z vedoucích míst nic o tom, kde je skutečné těžiště v péči o zdraví národa. V prevenci, pohybu, zdravé stravě a ve zdravých lidských vztazích. Zdraví národa neřeší jedna ani více „teček“. Ty mohou pouze někomu či přechodně napomoci krátkodobě zvládnout krizový stav. Je třeba uvažovat v dlouhodobé perspektivě, je čas na změnu.“
„Medicína by měla sloužit lidem, nikoli politice, a už vůbec ne ekonomickým zájmům. Politici by měli plnit své (nejen předvolební) sliby dané veřejnosti a být poctiví a čestní. Nepřemýšlet o jednom volebním období, ale s ohledem na budoucí generace. Je nejvyšší čas vrátit lidem naději, důvěru v demokracii a platnost základních práv a svobod, na kterých stojí naše společnost.“


JUDr. Jindřich Rajchl, právník, úvodní signatář Deklarace právníků, řekl:

„Před necelým rokem jste nám, pane ministře Válku, sliboval, že pokud bude někdy očkování povinné, tak se nahý připoutáte k Poslanecké sněmovně. Před necelými dvěma měsíci jste veřejně prohlašoval, že vyhlášku č. 466/2021 Sb. o povinném očkování zrušíte. Ani jedno jste dosud neučinil a svou nedůstojnou vydírací taktikou nutíte statisíce lidí sloužících tomuto státu a jeho občanům, aby podstoupili aplikaci vakcíny, jejíž účinnost je z hlediska zamezení šíření nové varianty omikron zcela nulová. Očkování je tak pro tyto osoby i pro ty, s nimiž přicházejí do kontaktu, zcela zbytečné a pro jejich vlastní zdraví rizikové. Nesplněním svého slibu dostáváte tyto osoby pod obrovský psychický tlak, který ničí jejich soukromý i pracovní život, jenž je poznamenán permanentním strachem o svou budoucnost. Svým postupem pak ohrožujete funkčnost celého integrovaného záchranného systému české republiky.“

„Je na čase Vám připomenout, že jste nám lhal. Nikoliv jednou nebo dvakrát za týden, ale každý den. Každý den budeme stát před Vaším úřadem, coby memento Vašich lží. Budete se nám muset dívat do očí a ty Vám budou připomínat, že jste nás obelhal. Vězte, že vytrváme až do okamžiku, než se zachováte jako muž a splníte to, co jste nám veřejně opakovaně slíbil. A vězte, že my nejsme jako Vy – my svůj slib dodržíme!“

Kontakty:
RNDr. Jan Piňos, iniciátor občanského shromáždění, janek.pinos@gmail.com, 720 552 888
Bc. Petra Quirke, Iniciativa 21, Petra Quirke, media.peticezazdravi@iniciativa21.cz, 605 471 465

Poznámky:
(1) Například zde http://iniciativa21.cz/otevreny-dopis/


logo