Naše činnost

Domů / Naše činnost

Těžiště práce Iniciativy 21 je v oblasti medicíny, práva, v psychosociální oblasti, péče o děti a školství, tedy tam, kde jsou následky státem nezvládnuté covidové krize největší. Publikujeme tiskové zprávy, komentáře i odborné texty, přinášíme nezávislé informace ze zahraničních zdrojů. Snažíme se více proniknout do médií, poskytujeme rozhovory. Organizujeme tiskové konference, diskusní kulaté stoly i symbolické protestní akce. Síťujeme a usilujeme o propojování lidí směřujících k větší nezávislosti na státu. Spolupracujeme s podobně zaměřenými organizacemi a podporujeme dosud izolované lidi.

Jindřich Rajchl v pořadu 360° CNN Prima News

Iniciativa 21 zahájila práci o Slunovratu 21. prosince 2021 zveřejněním Petice za zdraví a svobodu v medicíně i ve společnosti se třemi požadavky, týkajícími se očkování a zdraví, svobody a demokracie i zveřejňování pravdivých informací. Zpočátku jsme vystupovali zejména proti povinnému očkování. Napsali jsme otevřený dopis ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi, uspořádali úspěšnou tiskovou konferenci se zástupci povinným očkováním ohrožených profesních skupin. 

V lednu a únoru jsme uskutečnili pětitýdenní symbolickou protestní akci „Zdravě a svobodně v 21. století!“ před Ministerstvem zdravotnictví. Den co den lidé navzdory zimním podmínkám protestovali ministru Válkovi pod okny proti povinnému očkování profesních skupin i pandemickému zákonu. Sbírali jsme podpisy pod naši petici a vytvářeli prostor pro setkávání lidí frustrovaných politiky a úřady a ke sdílení příběhů. V nejtěžší době nehumánních a nezákonných nátlakových postupů státu jsme poskytovali prostor pro potřebný společenský dialog i vzájemnou mezilidskou podporu.

Zdravě a svobodně v 21. století

Tým Iniciativy 21 přispěl spolu s dalšími skupinami zaměřenými na podobné cíle ke zrušení vyhlášky o povinném očkování a později i křiklavých segregačních nařízení rozdělujících společnost. Také média, zejména komerční, začala dávat větší prostor nezávislým odborníkům a jiným než oficiálním vládním názorům. Prostor pro manipulaci lidí se tak poněkud zúžil, najít pravdivé informace už není tak obtížné jako v letech 2020 a 2021. Masivní státní manipulace a tendenční informování hlavních médií zůstává dál obrovským problémem, nejvíc však sílící cenzura jakýchkoli oponentních odborných názorů a přístupů, odlišných od oficiálního přístupu státu.

Iniciativa 21 se spolu s dalšími občanskými skupinami s podobným zaměřením věnovala oponentuře nebezpečného pandemického zákona. Podílela se na vypracování odborných právnických podkladů, na získání veřejné podpory pro jeho zamítnutí i a na politickém vyjednání v Senátu, který hlasoval proti přijetí zákona. 

Důležitým tématem pro Iniciativu 21 jsou státem zamlčované negativní vedlejší účinky očkování. Lékařský tým zveřejnil řadu nezávislých zahraničních odborných informací podepřených oficiálními světovými zdroji o rizicích nových, nedostetovaných vakcín proti covidu, které jsou stále používány jen v tzv. nouzovém užití. Spolu s dalšími skupinami jsme analyzovali a publikovali nehorázné dezinformace státu o očkování, testování, imunitě, rouškách, lockdownech, segregaci apod. a vystupovali jsme společně za neprodloužení platnosti diskriminujících covid pasů. Podali jsme a publikovali oficiální stížnost vládnímu zmocněnci pro dezinformace na ministra zdravotnictví Válka za jeho opakované lži o očkování proti covidu. Upozornili jsme naléhavě na rizika očkování dětí zodpovědné osoby v European Medicine Agency, Evropském parlamentu a Evropské komisi i ministra Válka. 

Velkou pozornost jsme věnovali těžkým následkům státního selhání za covidové krize na psychiku dětí, studentů, školy a vzdělávání. Uskutečnili jsme tiskovou konferenci o alarmujících psychosociálních dopadech covidové krize na mladé lidi a diskusní kulatý stůl, kde jsme s pedagogy, psychology a veřejností hledali cesty z tíživé situace dětí a škol. Publikovali jsme tiskové zprávy a komentáře, aby se toto státem opomíjené a přitom závažné téma dostalo víc na světlo.           

Naší dosud největší aktivitou je kampaň Chcete to zase?, jejímž jádrem je stejnojmenný web (www.chcetetozase.cz) obsahující 70 faktů - odpovědí na běžně rozšířené mýty (manipulativní tvrzení, lži a pověry) týkající se epidemie covidu a způsobů, jak ji zvládnout. Stránky uvádějí i souvislosti covidové krize, neméně významné jako virus sám.  Stránky vznikly mimo jiné jako odpověď na opětovný nátlak vlády na plošné očkování a velmi pravděpodobné další covidové restrikce. 

Touto kampaní zatím vrcholí naše snaha zvýšit šanci na svobodnou volbu postojů a rozhodnutí lidí podloženou nezávislými a kvalitními informacemi a zároveň povzbuzovat lidi ke změně myšlení a chování směrem k větší nezávislosti. Informace samotné ke změně nestačí. Kampaň začínáme v době, kdy všechny negativní následky a společenská rizika nezvládnuté covidové krize dopadající na jednotlivce i společnost prudce rostou aktuálními politickými, ekonomickými, ekologickými a dalšími problémy a tvoří nebezpečnou výbušnou směs.

Rádi bychom rozšířili tým o další odborníky, abychom mohli multidisciplinárně odhalovat a veřejně komentovat příčiny a souvislosti covidové krize s cílem zvýšit odolnost lidí proti dalším pokusům státu zaměňovat medicínu s pokusy o ovládání lidí. Nátlak státu velmi pravděpodobně polevil jen dočasně, nezmizel. Bylo by nebezpečnou iluzí pokládat situaci za vyřešenou a přestat jí věnovat pozornost.

Iniciativa 21 pomáhá nově se rodícím skupinám či dosud nestmeleným proudům s podobnými cíli, například v pedagogické obci.

Ke zmíněným tématům se veřejně vyjadřujeme zejména prostřednictvím:

Dále spolupracujeme či jinak podporujeme tyto skupiny a aktivity:

logo