Kdo jsme?

Domů / Kdo jsme?

Kontakty zde

Iniciativa 21 je nepolitické společenství lékařů, psychologů, právníků a dalších odborníků a podporujících aktivních občanů, kteří nesouhlasí s mocenským přístupem státu k nemoci covid-19, s šířením dezinformací, strachu a paniky z oficiálních míst, manipulativními kampaněmi státu, kontrolou občanů, omezováním lidských práv, ovládáním,  nevybíravým nátlakem na očkování včetně očkování dětí a se všemi způsoby nátlakového a často nelegálního postupu státu vůči svobodným občanům. Usilujeme o respekt k lidským svobodám a právům i demokratickým principům naší země. Zasazujeme se o skutečné zdraví opírající se o odpovědný přístup každého člověka k sobě samému, o medicínu založenou na individualizovaném vztahu pacienta a lékaře (s respektováním práva pacienta rozhodovat o svém zdraví), o nepodjaté a vyvážené informování médií bez cenzury a o širokou debatu skutečných odborníků bez dehonestace názorových oponentů.

Potenciál Iniciativy 21 spočívá ve spojení multioborové odbornosti, aktivní publicity a agilního působení na občanskou veřejnost.

Prvotním cílem Iniciativy 21 bylo zveřejnění, šíření a naplnění požadavků „Petice za zdraví, svobodu v medicíně i společnosti a za respektování ústavně zaručených práv a svobod“. Tři základní požadavky petice jsou aktuálně z větší části splněny. Pokračují ovšem velká rizika spojená s šířením dezinformací státem, s pokračujícím nátlakem na očkování, s diskriminací,  mediální manipulací, cenzurou, dehonestací nezávislých odborníků,  rozdělováním společnosti, s politickou a úřední kontrolou a ovládáním lidí. 

Posláním Iniciativy 21 je odkrývat a zveřejňovat tyto skutečnosti, komentovat příčiny i souvislosti s nimi spojených nebezpečí, poskytovat lidem nezávislé kvalitní informace vycházející z odbornosti členů Iniciativy a aktivizovat společnost, která je přístupem státu paralyzovaná.  Usilujeme o to, aby byli lidé informovanější, samostatnější, schopní kritického nezávislého myšlení a vlastního rozhodování, aby překonali strach, apatii, depresi, izolaci a další negativní psychosociální a zdravotní dopady covidové krize.  

Jsme přesvědčeni o tom, že kroky minulé či současné vlády, které způsobily hlubokou společenskou krizi, musí být spravedlivě vyšetřeny (včetně odpovědnosti hlavních protagonistů), aby se už nemohly opakovat.

Usilujeme o respektující a neútočný přístup k těm, kteří mají na řešení společenské krize vyvolané nemocí covidem a prohloubené dalšími problémy odlišné názory. Příkopy, které byly ve společnosti státem vykopány, jsou hluboké. Rádi bychom je přemosťovali. Chceme posilovat víru, že krize je šance i užitečná lekce a může mít pozitivní výsledek. A že namísto nereálného „návratu k normálu“ se po jejím překonání posuneme na vyšší stupeň existence.

Iniciativa 21 vznikla o Slunovratu 21. prosince 2021, v symbolický den pro obrat k návratu světla.

Tým Iniciativa 21 tvoří či tvořili:

Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., epidemiolog a vakcinolog
MUDr. Emil Berta, Ph.D., anesteziolog a intenzivista, primář jednotky intenzivní péče, odborný garant pro lékařské otázky
MUDr. Mgr. Jan Brodníček, praktický lékař, pneumolog
MUDr. Vladimír Čížek, angiolog, předseda etické komise
MUDr. Jana Gandalovičová, kardiolog
Mgr. Kamila Hronová, psycholožka
Mgr. Filip Jadlovec, psycholog, terapeut a akreditovaný kouč
RNDr. Darina Kocsisová, Ph.D., matematik, manažer, specialista na životní pojištění
MUDr. Mgr. Jana Králová, praktický lékař pro děti a dorost
RNDr. Jan Piňos, občanský aktivista, ekolog, mluvčí Iniciativy 21
Bc. Petra Quirke, občanská aktivistka, koordinátorka občanských aktivit a kampaní
JUDr. Jindřich Rajchl, advokát
PhDr. Daniel Štach, psycholog
MUDr. Hana Štefaničová, kardiolog a sportovní lékař

Tým se postupem času vyprofiloval z úvodních signatářů Petice za zdraví, svobodu v medicíně i společnosti a za respektování ústavně zaručených práv a svobod.

Úvodní signatáři Petice:

MUDr. Hana Štefaničová, kardiolog a sportovní lékař, Příbram
Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., emeritní přednosta kardiocentra IKEM, kardiochirurg, Praha
Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., epidemiolog a vakcinolog, Hradec Králové
Prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D, MBA, kardiolog, internista, tělovýchovný lékař, Olomouc
PhDr. Michal KlímaM.A., CSc., politolog, rektor Metropolitní univerzity, Praha
PharmDr. Margit Slimáková, specialistka na zdravotní prevenci a výživu
MUDr. Emil Berta, Ph.D., anesteziolog a intenzivista, primář jednotky intenzivní péče, Norsko
RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D., imunolog, Praha
MUDr. Jana Gandalovičová, kardiolog, Praha
JUDr. Vladana Vališová, LL.M., advokát, Praha
MUDr. Radan Gocal, internista, Frenštát pod Radhoštěm
MUDr. Mgr. Jan Brodníček, praktický lékař, pneumolog, Bohutín
Mgr. Kamila Hronová, psycholožka, Jihlava
MUDr. Hana Zelená, Ph.D., mikrobioložka a viroložka, Ostrava
MUDr. Mgr. Jana Králová, Praktický lékař pro děti a dorost, Duchcov
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D., učitel matematiky, Olomouc
Ing. Robert Straka, Ph.D., matematik, Kraków
PhDr. Daniel Štach, psycholog, Ostrava
Doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D., biostatistik, Jindřichův Hradec
Joakim Schramm, Jihlava, programátor
Mgr. Karel Janeček, MBA, Ph.D., matematik, pedagog, společenský reformátor, Praha
Karel Zemek, fyzioterapeut, Příbram
MUDr. Kristina Höschlová, lékařka urgentní medicíny a anesteziologie, Praha
MUDr. Vladimír Čížek, lékař, Frýdek-Místek
JUDr. Jindřich Rajchl, advokát, Praha
Mgr. Zuzana Candigliota, advokátka, Břeclav

Iniciativa 21 dále spolupracuje se Sdružením mikrobiologů, imunologů a statistiků.

logo