Dánsko zastavuje očkování lidí do padesáti let

Domů / Dánsko zastavuje očkování lidí do padesáti let

“Očkování dětí nebylo přínosné”

28. června 2022

“Očkování dětí nebylo přínosné," potvrdil 22. června 2022 ředitel dánské Národní rady pro zdraví Søren Brostrøm. "Chci se podívat do očí všem rodičům dětí, které své dítě očkovali, a říci: Udělali jste správnou věc a děkuji, že jste naslouchali. Ale zároveň – a to je důležité pro udržení důvěry – přiznávám a řeknu, že jsme zmoudřeli a dnes už bychom to samé neudělali. A nebudeme to dělat ani v budoucnu", řekl Brostrøm. Také zaznělo, že ke čtvrté dávce budou pozváni pouze Dánové starší 50 let a zvláště zranitelní. (1)

Co vede Dány k takovému postupu? Nestrkají hlavu do písku, čelí realitě a reflektují vědecké poznání. Již dávno je prokázané, že očkování proti covid-19 genetickými vakcínami nechrání proti nemoci včetně těžkého průběhu, nezabraňuje šíření nemoci a naopak je spojeno s celou řadou závažných nežádoucích účinků včetně úmrtí. Přínos očkování prudce klesá a naopak riziko nežádoucích účinků stoupá u dětí
a mladších lidí a obecně u zdravých lidí. 

Možná dánští odborníci uznali na základě studií, že přirozeně nabytá imunita je dlouhodobější a robustnější než ta získaná pouhým očkováním. Přirozená imunita chrání i před hospitalizací (2)

Možná v Dánsku zaznamenali, že americká CDC (Centers for Disease Control and Prevention) neuvolňuje údaje týkající se účinnosti posilovací dávky právě pro věkovou kategorii 18-49 let. (3,4) CDC více než rok shromažďovala data o hospitalizacích vyvolaných onemocněním covid-19 a členila je podle věku, rasy a toho, zda byli pacienti očkovaní. Když začátkem února CDC uvolnila první data o účinnosti posilovací dávky u dospělých mladších 65 let, zcela vynechala věkovou skupinu 18 až 49 let.

Možná v Dánsku sledují prestižní British Medical Journal (BMJ), který opakovaně upozorňuje na problémy primárních dat a studií vakcín proti covid-19. BMJ konstatuje, že nedostatek dobrého výzkumu je tragédií pandemie a údaje by měly být plně a okamžitě k dispozici k veřejné kontrole. (5, 6, 7)

Možná se v Dánsku lekli, když zjistili, že v registrační studii společnosti Pfizer dětí v adolescentním věku výzkumníci zamlčeli závažný nežádoucí účinek u dvanáctileté dosud zdravé dívky, který vedl k její invaliditě Další větší studie teprve probíhá od března 2021 a bude ukončena až v květnu 2026. (8, 9)

Možná Dánové do své databáze nežádoucích účinků spojených s očkováním přijímají množství hlášení v souladu s celosvětovým trendem. Nevídaný nárůst hlášení podezření na nežádoucí účinky je hlášen z mnoha databází, které k tomuto účelu byly zřízeny, např. ve VAERS (Vaccine adverse events reporting system), VigiAccess, Yellow Card, EudraVigilance a dalších.

Možná v Dánsku zaregistrovali trend nárůstu náhlé smrti mladších aktivních doposud zdravých lidí. (10, 11) Nejvíce je to patrné ve sportovním světě. Přímo na hřišti nebo ve spánku umírají náhlou smrtí mladí lidé včetně dětských sportovců a žen, sportovci odstupují ze závodů. Jako příčina úmrtí je ve článcích obvykle uvedena srdeční zástava, infarkt myokardu, náhlá smrt. Vše spojuje jedna charakteristika, a to že se jedná o zcela nečekaná úmrtí. (12)  Webová stránka goodsciencing.com uvádí, že od roku 2021 do 24. června 2022 došlo k 1111 kolapsům sportovců, z toho k 723 úmrtím. Uvádí jednotlivé případy s odkazy, včetně úmrtí adolescentů. (13)

Zajímavé je sledovat, jak se mění reakce médií na narůstající znepokojivé údaje o úmrtích a jiných závažných stavech mladších dosud zdravých lidí. Od počátečního vyvracení popisované reality se začíná v médiích objevovat název syndrom náhlého úmrtí u dospělého – tzv. SADS (sudden adult death syndrome) jako nový fenomén. Dokonce se v Austrálii ustavuje nový registr, tzv. SADS registr (the Melbourne Baker Heart and Diabetes Institute) ke zkoumání tohoto jevu. Australští lékaři a vědci dokonce doporučují lidem mladším 40 let preventivní kardiologické vyšetření. (14,15) 

Tento fenomén však není nový. Nový je nárůst nevysvětlitelných úmrtí z kardiovaskulárních příčin. Již v roce 1977 byl popsán syndrom náhlé srdeční smrti – sudden cardiac death (vědecká literatura zabývající se tímto syndromem je rozsáhlá). Dosud byl SADS popisován jako Sudden Arrhythmic Death Syndrome (náhlá srdeční smrt). Příčinami náhlé smrti u mladších doposud zdravých lidí jsou nejčastěji životu nebezpečné komorové arytmie v důsledku dříve existujících nepoznaných onemocnění, mimo jiné i myokarditidy. Právě zvýšený výskyt myokarditid je spojován s aplikací genetických vakcín. Často zastánci očkování mluví jen o lehkém průběhu postvakcinační myokarditidy, v odborné literatuře se ale popisují i úmrtí či změny na srdci ještě několik měsíců po prodělané myokarditidě, což lehkému průběhu neodpovídá. (16, 17)                

V květnu 2022 byla publikována data z izraelské studie, která se zaměřila na výskyt kardiovaskulárních urgentních příhod (srdeční zástava a akutní infarkt) ve spojitosti s očkováním genetickou vakcínou u lidí od 16 do 39 let. Mezi lednem a květnem 2021 vzrostl výskyt obou stavů o 25 % ve srovnání s roky 2019–2020. Jak autoři zmiňují: „Tato zjištění vyvolávají obavy ohledně vakcínou vyvolaných závažných kardiovaskulárních vedlejších účinků a zdůrazňují již prokázaný kauzální vztah mezi vakcínami a myokarditidou, častou příčinou neočekávané srdeční zástavy u mladých lidí. (18)

MUDr. Jana Gandalovičová, kardiolog, řekla:

“Zpráva z Dánska, které brzdí očkování proti covidu, přichází jako světlý bod na horizontu v době zatmění, kdy v USA začíná masové očkování dětí starších 6 měsíců narychlo schválenou genetickou vakcínou. Očkování vychází z naprosto nedostatečných dat, aniž by někdo tušil něco o dlouhodobých nežádoucích účincích. Jsou pošlapávány všechny dosavadní lékařské postupy. Máme jasná data o malém přínosu genetických vakcín pro děti a zdravé lidi, naopak máme spoustu indicií o nebývalém spektru různě závažných nežádoucích účinků včetně dlouhodobých následků a smrti.  

Pane ministře Válku nechcete se nechat inspirovat ředitelem dánské Národní rady pro zdraví?”

MUDr. Jana Králová, praktická lékařka pro děti a dorost, řekla:

Rozhodnutí Dánska vnímám jako správný krok. Praxe ukázala, že očkování genetickou vakcínou s nedostatečným bezpečnostním profilem neochrání ani před onemocněním a ani před šířením nemoci. Rizika vzniku nežádoucích účinků u dětí, mladistvých a zdravých dospělých nejsou zanedbatelná a u tohoto očkování nepřevažuje výhoda nad rizikem. Byla bych ráda, kdyby i naše orgány zaujaly stejný postoj a upustily od třetí a dalších dávek u dětí, dospívajících a zdravých dospělých.”

Kontakty:

RNDr. Jan Piňos, mluvčí Iniciativy 21, jan.pinos@iniciativa21.cz, 720 552 888, 602 436 018
Bc. Petra Quirke, koordinátorka občanských aktivit a kampaní, info@iniciativa21.cz, 605 471 465

Poznámky:

 1. https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-06-22-set-i-bakspejlet-fik-vi-ikke-meget-ud-af-at-vaccinere-boernene-erkender-brostroem?fbclid=IwAR0Gc6BqvRtnuQ1fWPvxAft7cq8RxoBWyBnp6-T8sFiPO3pHYdcbTmFplFU
 2. Protection and Waning of Natural and Hybrid Immunity to SARS-CoV-2 | NEJM
 3. The C.D.C. isn’t publishing large portions of the Covid data it collects. - The New York Times (nytimes.com)
 4. Report: CDC Not Publishing Large Amounts of COVID-19 Data (webmd.com)
 5.  Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial | The BMJ
 6. Public health measures for covid-19 | The BMJ
 7. Covid-19 vaccines and treatments: we must have raw data, now | The BMJ
 8. Safety, Immunogenicity, and Efficacy of the BNT162b2 Covid-19 Vaccine in Adolescents | NEJM
 9. A Phase 1/2/3 Study to Evaluate the Safety, Tolerability, and Immunogenicity of an RNA Vaccine Candidate Against COVID-19 in Healthy Children and Young Adults - Full Text View - ClinicalTrials.gov
 10. Chilling Pandemic Data from the Insurance Industry (substack.com)
 11. OneAmerica Life Insurance CEO Scott Davison Explains to The Indiana Chamber of Commerce What His.... - YouTube
 12. https://isport.blesk.cz/clanek/blesk-sport/404548/tragicka-zprava-boris-sadecky-24-po-srdecnim-kolapsu-zemrel.html
 13. 1111 Athlete Cardiac Arrests, Serious Issues, 732 Dead, After COVID Injection - Real Science (goodsciencing.com)
 14. Doctors baffled by Sudden Adult Death Syndrome (SADS) in healthy young people - Euro Weekly News
 15. Doctors trying to determine why many young people are suddenly dying | Daily Mail Online
 16. Autopsy Histopathologic Cardiac Findings in Two Adolescents Following the Second COVID-19 Vaccine Dose | Archives of Pathology & Laboratory Medicine (allenpress.com)
 17. https://www.jpeds.com/article/S0022-3476(22)00282-7/fulltext
 18. https://www.nature.com/articles/s41598-022-10928-z
logo