Podepsat Petici za zdraví

Domů / Podepsat Petici za zdraví

Petice za zdraví, svobodu v medicíně i společnosti a za respektování ústavních práv a svobod

24,131 podpisy

Podepsáním se pod petici svobodně souhlasíte s jejím obsahem a připojujete se k této petici.

Vaše e-mailová adresa bude použita pouze pro potvrzení, že se jedná o skutečnou osobu a dále bude sloužit pouze k ověření, že někdo nepodepisuje petici opakovaně, aby byla zajištěna důvěryhodnost podpisů.

Pokud budete souhlasit se zasíláním informací k petici, e-mailová adresa bude uchována výhradně pro tyto účely a nebude poskytnuta třetí osobě. Kdykoliv v budoucnu se můžete rozhodnout souhlas se zasíláním informací odvolat.

Pokud zaškrtnete nezveřejnění Vašeho podpisu, bude Váš podpis na těchto stránkách uváděn jako anonymní. V opačném případě bude Váš podpis veřejný a bude se na těchto stránkách zobrazovat s Vámi uvedenými údaji.

logo