Pozvánka na tiskovou konferenci: Velké covidové mlčení

Domů / Pozvánka na tiskovou konferenci: Velké covidové mlčení

Deset profesionálů sumarizuje společenské dopady tří let s covidem. Celonárodní strkání hlav do písku je nebezpečnou slepou uličkou

Tisková konference se uskuteční v úterý 28. února v 10.00 v Domě techniků (ČSVTS), Novotného lávka 5, Praha 1, v sálu F. Křižíka, 3. patro

Tisková konference prolomí mlčení o covidové krizi a nastíní komplexní obraz jejích vážných dopadů. Vystoupí na ní deset zkušených profesionálů z Čech, Moravy i Slezska reprezentujících nejvíc postižené společenské oblasti - medicínu, duševní zdraví, školství, vědu, právo, média, internet, ekonomiku a podnikatelskou sféru.

V těchto dnech jsou tomu tři roky od chvíle, kdy onemocněl covidem první občan ČR. Zároveň uplynul rok od konce nezákonné diskriminace milionů neočkovaných lidí i hrozby povinného očkování profesních skupin a také od přijetí kontroverzního pandemického zákona. A je tomu rok, co válka na Ukrajině zcela vytlačila předchozí státní “boj s covidem”. Tento časový rámec - a zároveň skutečnost, že po odeznění nejhlubší krize demokracie v naší zemi od roku 1989 nastalo jen hluboké, trapné a nebezpečné mlčení, je příležitostí k reflexi.

Bezmála tři roky nezvládnuté covidové krize zanechaly hluboké stopy v celé společnosti. Jejich následkům, zejména v kombinaci s dopady dalších souvisejících krizí, budeme čelit po dlouhou dobu. Navzdory tomu, že šlo o nejhlubší společenský a politický propad od roku 1989, neexistuje snaha o reflexi a poučení a tak získání odolnosti k dalším krizím. Od nejvyšších pater politiky přes úřady, vědce, lékaře až po běžné občany zcela převládá přístup: „Covid skončil, zapomeňme!“ Strkání hlav do písku je však vždy krátkozrakou, slepou uličkou zákonitě vedoucí ke ztrátám, kterými utrpí všichni.

Program:

ÚVODNÍ SLOVO: Z deníku matky školáků, 2021 - 2022 

RNDr. Darina Kocsisová, Ph.D, finanční poradkyně, Lysá nad Labem, Iniciativa 21

Deníkový záznam matky tří dětí z doby nejtužší státní diskriminace připomíná absurditu událostí, které ovlivňovaly dění tří generací v jedné rodině. Zcela zdraví lidé bez "covidpasu" nemohli zdravě a plnohodnotně žít, byli uzavřeni do izolace a jejich život se stal při dodržování všech absurdních nařízení nesmírně komplikovaný. Na druhé straně ti, kteří "covidpas" měli, nebyli ušetřeni nákazy a sami ji rozšiřovali.

MEDICÍNA: O čem zapomněla firma Pfizer informovat - nebývalé množství hlášení podezření na nežádoucí účinky očkování včetně úmrtí dosud zcela zdravých lidí

MUDr. Jana Gandalovičová, kardioložka, Praha, Iniciativa 21

Všechny databáze sledování nežádoucích účinků genetických vakcín konzistentně ukazují nebývalý nárůst různorodých obtíží včetně závažných stavů ohrožujících život a podezření na úmrtí mnohdy u dosud zcela zdravých lidí. Přitom naprosto chybí vědecká diskuse, studie proběhly zcela nestandardním způsobem, světové regulační úřady zatajují a přepisují data, brání se jejich uveřejnění k nezávislému posouzení a mění definice očkování. O dlouhodobých nežádoucích účincích genetických vakcín není známo nic. Bohužel u nás nejsou očkování ušetřeny ani nejmenší děti od šesti měsíců.

Krátké vstupy lidí postižených vážnými následky očkování proti covidu a videokomentář neuroložky MUDr. Jaroslavy Chlupové

DATA A VĚDA: Zdravotnická data a selhání vědců za covidu

RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D., matematik, statistik, Olomouc, SMIS

Racionální rozhodování je třeba dělat na základě dat. Ve svém příspěvku shrnu, jak český stát data sbíral a vyhodnocoval, jaké úsudky a predikce byly či mohly být udělány a jak se data promítala do rozhodování. Toto ohlédnutí představuje festival marnosti a zoufalství, který se odehrával za účasti velkých jmen české i světové vědy. Koordinovaná cenzura mainstreamovým médií a sociálních sítí téměř dokonale znemožnila jakoukoliv racionální diskusi o povaze viru, nemoci a následných opatření.

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ: Psychosociální následky covidové krize se zaměřením na děti a mladistvé  

Mgr. Filip Jadlovec, psycholog, psychoterapeut, akreditovaný kouč, soukromá psychologická praxe pro děti a dospělé, Ostrava, Iniciativa 21  

Děti to prý zvládly. “Jen” se zvýšil počet úzkostně depresivních stavů, sebepoškozování, sebevražd a poruch pohlavní identity. Děti jsme izolovali od všeho a od všech a jediný kamarád, který jim zůstal i po covidu, je Tik Tok, You Tube a Instagram. Chceme-li být dětem a mladistvým stále vzorem morálky a čestnosti, zaslouží si slyšet, co bylo a nebylo správně, promiň, už se to nebude opakovat, mrzí nás to. Dnes to vypadá, že se nic nestalo, nikdo neudělal chybu, nikdo se nepřiznal. Máte-li následky, poraďte si sami…

ŠKOLSTVÍ: Dopady covidových restrikcí na děti nikoho nezajímají

Mgr. Petr Vrána, ředitel ZŠ a MŠ v Troubkách

Ani po třech letech není zájem ze strany ministerstva školství, škol a bohužel ani rodičů o odbornou diskusi o dopadech protiepidemických opatření na zdraví dětí, žáků a studentů. Zjevné někdejší dezinformace z oficiálních míst dnes nikdo nekomentuje, není zde snaha o poučení se z chyb minulosti a omluvu už snad ani nikdo nečeká. Na straně poražených stojí naše děti, dopustili jsme jejich diskriminaci a segregaci se závažnými následky.

PRÁVO: Selhání soudní ochrany proti covidové ideologii

Mgr. Zuzana Candigliota, advokátka, Brno

Covidová doba odhalila, že soudy neplní svou funkci a nejsou schopny a ochotny poskytovat ochranu právům občanů před nepřiměřenými plošnými zásahy úředníků. Ničím neodůvodněné vytvoření druhé kategorie z neočkovaných občanů, nátlak na experimentální očkování, zákaz rodičkám mít u porodu osobu blízkou, celodenní dušení lidí včetně dětí v rouškách a respirátorech, to jsou jen některé z příkladů selhání soudů. Dalším selháním státu je iluze odškodňování za nežádoucí účinky očkování proti covidu.

MÉDIA A SVOBODA PROJEVU: Manipulace médií v době po covidu aneb jak probudit své přátele, rodinu, aby si uvědomili, co se děje?

Mgr. Petr Bohuš, Ostrava, portál Modrý jelen 

Počátkem devadesátých let pomáhal zakládat novodobé zpravodajství a publicistiku v tehdejší Československé a později České televizi, působil jako redaktor, moderátor, dramaturg a šéfredaktor zpravodajství a publicistiky v České televizi v Ostravě a v Praze a později jako ředitel programu zpravodajské televize TA3 v Bratislavě na Slovensku. Za covidu založil portál Modrý jelen, kde se mimo jiné věnuje manipulaci médií.

V čem spočívala manipulace médií v covidové době a v jakých formách a obsahu manipulace přetrvává, jak hovořit s lidmi, kteří stále neprohlédli, jak naplnit roli alternativních médií ve veřejném prostoru a jak zachovat pluralitu názorů ve společnosti do budoucna?

SVOBODA PROJEVU NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH: Fact-checking soudcem i katem. A kdo bude soudcem a katem fackcheckerů?
Gabriela Sedláčková, Praha, Společnost pro obranu svobody projevu
Se smazáním příspěvku, profilu nebo komentáře na sociálních sítích se setkává stále více lidí. V době covidové tomu bylo dvojnásob. Neprůhledné algoritmy globálních platforem nedávají uživatelům žádnou možnost nezávislého posouzení. Neexistuje žádná kontaktní osoba, u které lze získat vysvětlení, nebo kde nekalé podnikání reklamovat. Spousta z uživatelů tak přišlo o profily na sociálních sítích, protože byli “factcheckováni” a prohlášeni za dezinformátory. I když dnes retrospektivně dokážeme posoudit, zda uživatelé měli pravdu, “černé puntíky” u sociálních sítí, které vedou ke smazání profilu, nelze vzít zpátky. Jaké si z toho vzít ponaučení?

EKONOMIKA: Ekonomické dopady covidu - kolik nás stály covidové hry?

Bc. Robert Vlášek, analytik trhů, investor, Praha, Obrozenci 2.0

Pod rouškou pandemické krize bylo odstartováno rekordní zadlužování ČR, obrovské deficity státního rozpočtu ale také politika vládního pumpování peněz do ekonomiky, které s dalšími externími vlivy stojí za dnešní rekordní inflací.

PODNIKATELÉ: Dopad covidové krize na podnikatele a zdravotní prevenci

Bc. Pavel Macek, kouč a trenér, Praha, Obrozenci 2.0.

Světově renomovaný kouč silového a kondičního tréninku, propagátor zdraví těla i ducha a odborný garant pilíře Životospráva spolku Obrozenci 2.0. Pavel bude analyzovat příčiny a následky covidových časů a navrhne konkrétní řešení. Jeho školu KB5 Gym postihlo uzavření tělocvičen v rozporu se zdravým rozumem i vědou. Škola utrpěla masivní finanční ztráty na placení nájmů a udržení pracovního týmu.

Moderuje RNDr. Jan Piňos, Iniciativa 21 

Robin Čumpelík, autor vzdělávací a diskusní platformy Inovace republiky, pozve přítomné na veřejnou diskusi odborníků a občanů k reflexi uplynulých tří let ČESKÁ CESTA Z COVIDU aneb při roky po začátku, která se uskuteční v Praze 1. března. Více zde: www.inovacerepubliky.cz

Kontakty:

RNDr. Jan Piňos, mluvčí Iniciativy 21, jan.pinos@iniciativa21.cz, 720 552 888, 602 436 018

MUDr. Jana Gandalovičová, kardioložka, jana.gandalovicova@iniciativa21.cz

Těšíme se na setkání s Vámi a prosíme o předběžné potvrzení účasti na email    

jan.pinos@iniciativa21.cz

Kontext: 

V mezidobí mezi událostmi popsanými v úvodu jsme prožili bezprecedentní popření hodnot listopadu 1989, principů, které patřily k pilířům západní civilizace – lidské důstojnosti a lidských práv, rovnosti občanů před zákonem, svobody přesvědčení a projevu, vzájemné slušnosti, demokratické diskuse a právního státu. Prožili jsme znovu zastrašování lidí ideovou manipulací, nadvládu jedné pravdy, mocenské potlačování svobodné vůle občanů a cenzuru státu nepohodlných faktů a názorů. 

Mlčení politiků, úřadů, médií a celkově až na výjimky všech reprezentantů státu a medicíny tváří v tvář stále zjevnějším faktům o covidu a očkování na straně jedné a hlubokým následkům státem nezvládnuté situace na straně druhé je ostudné, symptomatické a znepokojivé. Nejedná se jen o absenci omluvy a vyvození důsledků z morálních, vědeckých, právních a politických selhání, ale i o konkrétní problémy tisíců lidí, kteří po očkování utrpěli zdravotní újmu a mnohdy se jim nedostává náležité léčby, natož odškodnění. Navíc přibývají nejrůznější projevy zhoršujícího se duševního i tělesného zdraví.

Vládní a mediální dehonestace a posléze umlčování několika kritických předních odborníků, kteří přinášeli o covidu, očkování a masových restrikcích nezávislá fakta, zcela znemožnila odbornou diskusi, vedla k mystifikaci veřejnosti a popřela demokratickou diskusi. Ignorování faktů i zákonů a novodobá cenzura korunují selhání demokratického státu a jeho elit. 

logo