Stát pátrá po ideově nespolehlivých učitelích. Bude se jich zbavovat?

Domů / Stát pátrá po ideově nespolehlivých učitelích. Bude se jich zbavovat?

Po zpackaném vyhlášení kampaně „Práskni souseda“ nespoléhá stát na udavačskou aktivitu občanů, sám hledá vnitřní nepřátele. Mít svůj názor však neznamená být dezinformátorem

čtvrtek 12. května 2022

IDNES zveřejnila v neděli článek „Covid i Ukrajina. Desetina učitelů na českých školách podléhá dezinformacím“ (1). IDNES s odkazem na nedávný průzkum Univerzity Palackého “Český učitel ve světě médií”, který zkoumal postoje učitelů ke covidu a válce na Ukrajině (2), uvádí, že „zavádějícím informacím propadá přibližně 10 procent vyučujících.“ Podle závěrů samotného průzkumu: „10,41 % českých pedagogů posuzuje pravdivost předložených výroků chybně, věří nepravdivému obsahu, dezinformacím, konspiracím, hoaxům a mýtům.” Kdo ovšem určuje, co jsou dezinformace a hoaxy, když sám stát byl po dva roky a stále je prvotním šiřitelem nehorázných dezinformací o covidu s obrovskými společenskými následky, a ztratil tak důvěru velké části veřejnosti?

V uvedeném průzkumu Univerzity Palackého například figurovala otázka: „Omezují opatření zaváděná státem proti šíření koronaviru svobodu a demokracii?“ Tento výrok označilo jako pravdivý 29,88 % pedagogů, 41,76 % pedagogů ho označilo jako nepravdivý, 21,81 se nedokázalo rozhodnout. Ve skutečnosti akademici sami v komentáři potvrzují, že k omezování došlo (3).

IDNES na základě univerzitního průzkumu uvádí, že: „Mezi učiteli byly populární dezinformace spojené s očkováním proti covidu-19, kdy se například neočkovaní učitelé nechtěli stýkat s očkovanými, protože očkovaní jsou pro ně nebezpeční a aktivně covid-19 šíří. V jedné z českých škol si například děti v rámci hodiny zeměpisu vyslechly od učitelky, že se nebude očkovat mimo jiné proto, že člověk po očkování může ochrnout. Zažil jsem i mnoho učitelů zpochybňujících smysl roušek,“ říká Kamil Kopecký, autor výzkumu a vedoucí Centra prevence rizikové virtuální komunikace na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého.

Podívejme se na citované „dezinformace“ blíže. Loni na podzim a během zimy zimě šířili virus především očkovaní lidé, kteří se podle vládních nařízení nemuseli testovat (4). Neočkovaní učitelé tedy jednali správně, pokud se svým očkovaným a netestovaným kolegům raději vyhýbali. Ochrnutí může být jedním z řídkých, avšak tragických nežádoucích účinků očkování, jak dokládá příběh zdravé a vitální ženy, která zemřela několik dní po očkování na krvácení do mozku a následné ochrnutí těla (5). Přínos roušek je řadou autorit a mnoha studiemi vyvracen od samého počátku infekce (6), nemluvě o využití zdravého rozumu k pochopení samotného principu dýchání. Ve skutečnosti tedy nejde o podléhání učitelů dezinformacím, ale o jejich oprávněné jednání vycházející z kritického zpracování dostupných informací.

Závažnější než zmíněné konkrétní rozpory je však principiální fakt, že na „nezávislé“ akademické půdě vzniká průzkum, který pak slouží jako dehonestační nástroj snižující důvěryhodnost učitelů, zatímco sám stát šířil a šíří o covidu od začátku dodnes zcela zásadní dezinformace. Právě ty sloužily Babišově i Fialově vládě k masové manipulaci a mají nezměrné a mnohostranné společenské dopady. Tyto oficiální dezinformace a jejich důsledky stát nikdy nepřiznal.

Univerzita a média znevažují učitele za to, že desetina z nich nemá jasno ve složitých lékařských či mezinárodních otázkách, zatímco sám stát, potažmo Ministerstvo zdravotnictví, zcela selhaly v roli veřejné autority, když neustále šířily a šíří dezinformace prvořadé velikosti a významu. Zde je výběr nejkřiklavějších informací státu, které se záhy ukázaly jako lživé. Čas, během nějž se vládní informace proměnila ve světle skutečnosti v dezinformaci, trval někdy jen několik dní (7).

očkovaný se nemůže nakazit

očkovaný nemůže nemoc rozšiřovat

imunita po očkování je lepší než po prodělání nemoci

naočkováním cca 2/3 populace se dosáhne kolektivní imunity

očkování je dobrovolné (po riziku ztráty velkého počtu pracovníků klíčových státních profesí nová vláda povinnost očkování profesních skupin zrušila)

očkování dětí není v plánu

covid pasy vedoucí k diskriminaci neočkovaných nebudou existovat

na covid umírají bez výjimky neočkovaní

těžký průběh covidu mají a na odděleních JIP leží velkou většinou jen neočkovaní

Právě na poslední mnohokrát opakované a médii publikované závažné dezinformace Vlastimila Válka o tom, že na covid umírají bez výjimky neočkovaní, které jsou v rozporu se statistikami jeho vlastního rezortu, podala Iniciativa 21 vládě oficiální podnět k prošetření ministrových výroků a oznámila to médiím (8).

Výzkumy společenskovědních oborů se stávají nástrojem oficiální manipulace veřejnosti, umocněné mediálním zkreslením. V únoru proběhla např. médii zpráva o studii “Covid-19 vaccine hesitancy linked to childhood trauma” (Negativní postoj k očkování může souviset s traumatickým dětstvím) (9). Studie uvádí, že pochybnosti o očkování proti covid-19 má třikrát víc lidí, kteří v dětství zažili několik druhů traumat (např. zanedbávání, domácí násilí nebo zneužívání) než lidí nepoznamenaných takovou zkušeností. Podle studie lidé, kteří v dětství zažili víc traumatizujících událostí, jsou pro zrušení povinného nošení respirátorů a ukončení sociální odloučenosti. Studie de facto konstatuje prostý fakt, že lidé s negativní psychickou zkušeností jsou přirozeně citlivější vůči další psychické a sociální manipulaci a nátlaku. Mediálním posunem lze ovšem snadno dosáhnout takového vyznění, že proti očkování jsou jen lidé psychicky a sociálně narušení, tedy z povrchního pohledu méněcenní, zatímco zdravá populace očkování, roušky a odloučenost vítá.

IDNES završila svůj článek o ,průzkumu Univerzity Palackého  anketou: “Setkaly se vaše děti ve škole s případy šíření dezinformací ze strany učitelů?” Celá třetina z více než 500 lidí „hlasovala“ ano (32%) (1). Podle tohoto ukázkového příkladu záměrného mediálního překrucování reality se zdá, že třetina našich učitelů nedokáže rozeznat jablko od hrušky.

RNDr. Jan Piňos, mluvčí Iniciativy 21, řekl:

"Stát nespoléhá jen na vzájemné udávání občanů za dezinformace, sám pokračuje v honu na čarodějnice. “Nezávislá" Palackého univerzita a média si vybraly citlivý cíl, učitele. Snižují jejich důvěryhodnost tím, že jich prý desetina podléhá dezinformacím. Podle ankety IDNES je jich dokonce třetina. Pracují "nezávislí" akademici a "nezávislá" média pro stát k utužení jediné přípustné pravdy? Kam až postoupí nová normalizace? Chystá stát ideové prověrky učitelů? Nastoupí do nového školního roku jen ti, kteří si nedovolí mít jiný názor než vládní? Přitom  sám stát má máslo na hlavě jako realitou prověřený, zdaleka největší covidový dezinformátor, když se všechna hlavní vládní tvrzení o covidu záhy v praxi ukázala jako lživá." 

"Ačkoli covid prakticky zmizel z veřejného prostoru, politické a společenské škody covidismu sílí. Jejich leitmotivem je už více než dva roky diskreditace oponentů a hledání vnitřního nepřítele jako osvědčené metody k odvracení pozornosti od zásadních omylů a selhání samotného státu. Tuto strategii nyní utužuje sílící snaha vlády vymýtit cenzurou „nebezpečnou“ pluralitu názorů. Čím je jasnější, že stát zcela neúměrně přecenil lékařská rizika covidu a fatálně podcenil následky restrikcí - a že infekce pominula, tím víc se vláda snaží posílit svůj vliv jako majitele jediné pravdy. Čím víc vláda tlačí, tím větší vyvolává protitlak. Mít vlastní kriticky posouzený názor je totiž normální, to ještě není dezinformace."

Mgr. Petr Vrána, ředitel Základní školy a Mateřské školy v Troubkách, který vedl školu cestou osobní svobody a respektu, řekl:

“Stát, většina médií a v tomto případě i výzkum pracovníků Univerzity Palackého pokračuje neustále ve strategii pod heslem milionkrát opakovaná lež se stává pravdou. Tato mainstreamová skupina dezinformátorů má nadále prakticky neomezený mediální prostor a drzost podsouvat lidem své názory i přes to, že je opakovaně usvědčována ze lží. Posuzuji chybně pravdivost vládních výroků? Měl jsem uvěřit sdělením, že očkovaný člověk se nemůže nakazit nemocí covid-19, nemoc šířit či na ni zemřít? Je smutné, že většina společnosti je ochotna nadále tuto hru hrát. Za třešničku na “dezinformačním” dortu považuji nedávné prohlášení ministra Válka, který nás všechny ujistil, že pokud si dáme třetí dávku, tak na covid nezemřeme… To byl opravdu majstrštyk!”

“Už nám chybí jen vytvořit Ministerstvo pravdy. Očekával bych spíše, že se někdo z představitelů státu postaví před národ a omluví se dětem, seniorům i ostatním obyvatelům za vše, co se v posledních dvou letech v naší společnosti odehrálo v souvislosti s nemocí covid-19 (diskriminace, segregace, likvidace podnikatelů, polarizace společnosti, šíření strachu, zadlužování státu apod.). Apeloval bych na zdravý životní styl, pěstování dobrých mezilidských vztahů a odpovědnost každého jedince za vlastní zdraví.“

Bc. Petra Quirke, Iniciativa 21, koordinátorka občanských aktivit a kampaní, řekla: 

“Za minulého režimu byly univerzity v Československu poplatné vládní straně, jinak nemohly existovat. Bohužel jsme svědky podobného procesu dnes, kdy otevřená odborná diskuse je nežádoucí, jiný než oficiální vládní názor je označen za dezinformaci, a to vše za přihlížení univerzit, které v rámci toho, aby neztratily granty, buďto mlčí nebo aktivně pomáhají tuto oficiální verzi pravdy vytvářet.”

MUDr. Vladimír Čížek, Iniciativa 21, angiolog, řekl:

“Během uplynulých dvou let a stále dál se snažím uvádět na pravou míru oficiální lékařské omyly, nepřesnosti, polopravdy i lži. Mám tedy bohatý archiv odborných článků, které jsem schopen nabídnout, pokud by o ně byl zájem. Například u roušek (respirátorů) bylo prokázáno, že jejich povinné plošné nasazení nezabránilo v šíření epidemie. Naopak mohou mít i nežádoucí účinky, o kterých se zřejmě ještě víc dozvíme v budoucnu. Učitelé, kteří zpochybňovali účinnost roušek, tedy měli pravdu.”

Kontakty:

RNDr. Jan Piňos, mluvčí Iniciativy 21, jan.pinos@iniciativa21.cz, 720 552 888, 602 436 018

Bc. Petra Quirke, petra@iniciativa21.cz, 605 471 465

MUDr. Vladimír Čížek, angiolog, vcizek@volny.cz

Mgr. Petr Vrána, ředitel Základní a Mateřské školy v Troubkách, reditel@skolatroubky.cz

Poznámky:

(1) https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ucitele-dezinformace-msmt-deti-vyucovani-ukrajina-covid-eduin-kopecky-palackeho-univerzita-kartous.A220428_164848_domaci_lre

(2) https://e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/vyzkumne-zpravy/149-cesky-ucitel-ve-svete-medii-2021/file

Výzkum Český učitel ve světě médií byl realizován Centrem prevence rizikové virtuální

komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a společností O2 Czech Republic. Výzkum byl financován ze zdrojů O2 Czech Republic v rámci tzv. smluvního výzkumu a z interních prostředků Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Nebyly využity veřejné prostředky státu ani Evropské unie. 

Jako základní výzkumný nástroj byl zvolen anonymní online dotazník, který byl distribuován do všech krajů ČR. Sběr dat probíhal od 1. 2. 2021 do 15. 6. 2021. V následujících týdnech pak proběhlo vyhodnocení dílčích výstupů a jejich interpretace. K detailnímu vyhodnocení dat byl využit statistický software Statistica. Do výzkumu se zapojilo celkem 2155 pedagogů z celé České republiky ve věku 21-82 let. Věkový průměr činil 47,21 let (medián 47, modus 56). Ve výzkumném souboru bylo zastoupeno 77,82 % žen a 22,18 % mužů.

(3) Komentář UP k této otázce zní: Odpověď na otázku, zda opatření zaváděná státem proti šíření koronaviru omezují svobodu a demokracii, hledá mnoho institucí, na problém upozorňuje například také Evropský parlament. Je zjevné, že pandemie Covid19 do lidských životů zasáhla a že bylo nutné některé z lidských práv a svobod omezit. Nutno říci, že i samotná Listina základních práv a svobod s omezením práv počítá, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku nebo pro bezpečnost státu. Otázkou je, zda byla práva omezena adekvátně situaci.

(4) Například zde, hlavně ovšem potvrzeno realitou: https://cnn.iprima.cz/svoboda-ze-ockovany-muze-virus-prenaset-jsme-vedeli-vlada-to-ale-nepoustela-ven-53815

(5) Iniciativa 21 zaznamenala příběh 68 leté ženy, u níž došlo tři hodiny po očkování ke kolapsu a ochrnutí z důvodu masivního krvácení do mozku s následným úmrtím po třech  dnech: https://iniciativa21.cz/vase-pribehy/zena-68-let-krvaceni-do-mozku-bezprostredne-po-ockovani-vakcinou-janssen-nasledne-umrti/

Další zdroje k tématu:

Ochrnutí lícního nervu je přímo uvedeno jako nežádoucí účinek v Souhrnu údajů o přípravku, tzv. SPC ( Summary of Product Characteristics) vakcíny Pfizer: https://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0250256&tab=texts 
Transverzální léze míchy se ztrátou veškeré hybnosti a čití byla doplněna jako nežádoucí účinek vakcíny Janssen Evropským úřadem pro kontrolu léčiv v lednu 2022: https://www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-vaccine-safety-update/covid-19-vaccines-safety-update-20-january-2022_en.pdf
Tyto případy byly popsány  v odborné literatuře i po jiných vakcínách proti Covid 19, např.: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34684047/, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33981305/
Stejně tak jsou v odborné literatuře popsány cévní mozkové příhody s ochrnutím jako nežádoucí účinek po očkování genetickými vakcínami: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1052305722001318

(6) příklady zde, zdrojů popírajících přínos roušek je velký počet:

https://vladimircizek.cz/wp-content/uploads/2022/03/rousky_a_respiratory_u_deti.pdf

https://echo24.cz/a/SA735/smysl-plosneho-noseni-rousek-zpochybnuje-dalsi-studie

https://www.cureus.com/articles/93826-correlation-between-mask-compliance-and-covid-19-outcomes-in-europe

https://ianmsc.substack.com/p/the-more-masks-fail-the-more-we-need?s=r

https://blog.echo24.cz/a/SE5F8/odskodneni-za-nezakonne-respiratory-ano

https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/kazde-desate-dite-v-italii-ovladla-zavislost-na-rouskach-40396628#source=hp&seq_no=7&utm_campaign=abtest198_novy_panel_sluzeb_varC&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

(7)

Videozáznam shrnující dezinformační výroky politiků: https://nastub.cz/w/kNyw2GMMnp2tifJ2d6Jkbt

(8) http://iniciativa21.cz/25-04/, https://iniciativa21.cz/26-04/

(9) https://www.bmj.com/company/newsroom/covid-19-vaccine-hesitancy-linked-to-childhood-trauma/, český článek např.: https://fzone.cz/clanky/negativni-postoj-k-ockovani-muze-souviset-s-traumatickym-detstvim-3479

logo