Pediatr a očkování

Domů / Děti / Pediatr a očkování

Vážení a milí rodiče, děti,

v současné době jsme svědky nebývalého rozdělování společnosti na očkované a neočkované. Proč? Zřejmě proto, že ne každý si přeje naočkovat sebe a své dítě vakcínami s velmi krátkou historií a s nejasnými účinky v budoucnu. I já mám své pochybnosti.

Infekce virem SARS-CoV-2 u dětí probíhá převážně pod obrazem akutního onemocnění dýchacích cest, na nějž jsme každoročně na podzim a v zimě zvyklí. Velmi málo zdravých dětí prodělá toto onemocnění s těžkým průběhem, větší riziko hrozí dokonce i u chřipky. Přesto jsme i v této věkové skupině svědky masivní propagace očkování, údajně za účelem ochrany společnosti, zejména její rizikové skupiny. A to přestože se děti ve většině případů od svých kontaktů nenakazí a přestože i očkovaní virus šíří a přenášejí. Musím se ptát, kde je logika, když jsme se rozhodli využít naše děti jako štít, který má chránit rizikové seniory, přestože je již naprosto zřejmé, že tento dětský vakcinační štít nemůže být účinný. Na rozdíl od situace, kdy by děti a mladí nerizikoví lidé získali imunitu přirozenou cestou proděláním nemoci, a tak vytvořili mnohem účinnější bariéru proti dalšímu šíření viru.

Je tedy alarmující, že účast dětí a mladistvých na různých aktivitách (ať sportovních či kulturních) je podmiňována absolvováním “dobrovolného” očkování. Navíc je třeba si uvědomit, že nejsou-li rodiče očkováni, mladší děti si nemohou jít například zaplavat do bazénu, zalyžovat či vyrazit za kulturou. A to v době, kdy strmě narůstá dětská obezita, kdy naše děti musely strávit nejvíce času v Evropě mimo školu a na distanční výuce a kdy měly rovněž velmi omezenu účast na kulturních akcích.

Stupňující se nátlak přináší další důsledky: hrozí výpovědi zdravotníků, policistů, hasičů a vojáků, tedy profesí klíčových pro fungování kritické infrastruktury. Dokonce i studentům a studentkám zdravotnických, vojenských a dalších škol je vyhrožováno vyloučením ze studia. Jsme si vědomi toho, do jak obtížné situace tyto mladé lidi stavíme? Jsme si vědomi možných a třeba i nevratných nežádoucích účinků u mladé populace, která v budoucnu plánuje založení rodin? Z historie známe případy, kdy prvotně dobrý nápad se ukázal jako snadno zneužitelný (Alfréd Nobel a dynamit), či dokonce zmrzačující jako v případě léku Contergan. Tento lék, doporučovaný těhotným ženám ke zmírnění nevolnosti, byl sice účinný, ale obsahoval chemickou složeninu thalidomid. Důsledkem jeho podání v těhotenství byly těžké vrozené vývojové vady končetin u novorozenců. Trvalo minimálně 5 let, než byl lék stažen z trhu! Co stihl způsobit, je dobře známo, většina z nás starších si vybaví zoufalé obrázky tzv. thalidomidových dětí.

Nezpochybňuji přínos očkování jako takového, vždy jsem byla jeho zastáncem a budu i nadále. Pouze upozorňuji na možné neblahé důsledky užití současných nedostatečně ověřených vakcín proti SARS-CoV-2. Jejich následky se mohou projevit nejen časně, ale také až v pozdějších letech. V současnostié době jsme již svědky zánětů srdečního svalu a srdečních obalů u vakcinovaných mladých chlapců a mužů, a to v té míře, že už bylo u této skupiny očkování některými látkami zastaveno (přestože byly tyto látky zprvu prohlášeny za zcela bezpečné). Je třeba se také ptát, zda opravdu víme, kolik jedinců z této skupiny mělo tyto závažné vedlejší účinky. Je totiž pravděpodobné, že vidíme jen špičku ledovce, protože vycházíme pouze z počtu dětí a mladistvých, kteří skončili v nemocnici a z  výsledků retrospektivních analýz. Bylo opakovaně prokázáno, že vedlejší účinky bývají do oficiálních databází hlášeny jen ve zlomku případů, konkrétně v jednom až deseti procentech.

Ptám se také, proč nejsme plně seznámeni se zněním smluv, podepsaných představiteli EU a firmy Pfizer? Jak je možné se ve věci, která je zcela jednoznačně veřejným zájmem, odvolávat na obchodní tajemství? Koho tedy naše zákony vlastně chrání? Občany? Proč americká agentura pro schvalování léků FDA nechtěla zveřejnit dokumenty firem Pfizer-BioNtech, které byly podkladem pro schválení jejich vakcíny, a to s poukazem na to, že jsou schopni uvolnit pouhých 500 stránek měsíčně? Zveřejnění by tak trvalo neuvěřitelných 55 let! Přitom však úředníkům FDA stačily pouhé tři měsíce k tomu, aby prostudovali 329 000 stran těchto dokumentů a vakcínu jako zcela bezpečnou schválili. Až rozhodnutí Federálního soudu USA umožnilo odborné veřejnosti do některých těchto dokumentů nahlédnout a již první zveřejněné údaje odhalují, že za krátký časový úsek (1/12/2020 - 28/2/2021) po uvedení vakcíny na trh se vyskytlo 42 086 případů nežádoucích reakcí včetně více než 1200 úmrtí.

Nejsem zdaleka jedinou lékařkou, která si klade tyto otázky, jež zcela pochopitelně zajímají i drtivou většinu nezdravotníků. Jistě je nás velmi mnoho. A přesto není odborníkům umožněno otevřeně diskutovat o poměru přínosů a rizik očkování a v souladu se svou odborností a svědomím poukazovat na možné nežádoucí účinky. Ti, kteří se o to kvůli svým pacientům přece jen pokusí, jsou vzápětí označeni za dezinformátory, a to dokonce i čelním představitelem naší vlastní stavovské organizace, prezidentem ČLK dr. Kubkem. Výsledkem je, že očkování dětí a mladistvých je neuváženě až bezhlavě doporučováno a tvrdě prosazováno, jakkoli oficiálně je samozřejmě prezentováno jako “zcela dobrovolné”.

Rodiče, važte prosím dobře, zda necháte své dítě naočkovat proti SARS-CoV-2 , aby bylo jeho zdraví chráněno a poctivě vyhodnoťte, jaký je poměr přínosů a rizik. My všichni pak uvažme, zda chceme být za pár let v postavení rodičů, sourozenců, přátel či příbuzných, kteří bez ověření a důkladného zvážení informací podlehli tlaku a nyní jsou nešťastní, co že to dopustili.

Za petiční výbor MUDr. Mgr. Jana Králová - dětský lékař, rodič, občan.

Obrázky jsou z FB skupiny Stojíme za názory našich dětí aneb děti mluví

logo