Očkování dětí zůstává zcela zbytečným rizikem

Domů / Děti / Očkování dětí zůstává zcela zbytečným rizikem

24. února zveřejnila Evropská léková agentura (EMA) schvalující stanovisko ke třetí posilující dávce u dětí od dvanácti let. Vychází z údajů, které jsou k dispozici pro věkovou skupinu 16+ na podkladě dostupných údajů z Izraele a další literatury.

Doporučení je formulováno šalamounsky a opatrně. V zdůvodnění se píše, že je třeba vzít v úvahu takové negativní faktory, jako je pravděpodobná závažnost onemocnění u mladších osob a šíření nemoci (zejména u varianty omicron), známé riziko nežádoucích účinků (např. vzácný, ale závažný zánět srdečního svalu (myokarditida) a existence dalších rizikových faktorů.

U nás jsme však opět papežštější než papež, zašli jsme ještě dál než EMA. Již v lednu ministr Válek odsouhlasil podání třetí dávky dětem 12+ plošně. Rodičům začaly přicházet zvací sms zprávy a řada dětí je proto v současnosti již tzv. boosterována. Stanovisko ministra Válka je o to bizarnější, že Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) podání třetí dávky u dětí naopak nedoporučuje!

Nikdo z ministerstva zdravotnictví nebere v úvahu, co vše se změnilo od loňského května, kdy očkování začalo. Nikoho tam nezajímá, že ačkoli virus již několikrát zmutoval, používá se nadále vakcína proti původnímu kmenu viru, který už neexistuje. Je-li vakcína vůbec proti variantě omikron účinná, pak jen velmi krátce. Nikoho na oficiálních místech státu nezajímá, že infekce variantou omikron má lehký průběh podobně jako jiné běžné respirační či gastrointestinální virózy. Ostatně i podíl covid-pozitivních pacientů vyžadujících hospitalizaci na JIP se drží stabilně na nízkých hodnotách. Navíc z oficiálních statistik nelze odlišit, zda je onemocnění virem SARS-CoV-2 skutečně důvodem hospitalizace nebo se jedná o náhodný nález.

Nedávno byly publikovány dvě zásadní vědecké studie, jejichž dosah bude plně zřejmý až s odstupem měsíců či spíše let. První studie ukazuje, že vakcínou podaná mRNA se v těle rychle nerozkládá (jak se dosud předpokládalo), ale že přetrvává ve tkáních nejméně dva měsíce. Druhá prokázala, že během pouhých šesti hodin se tato mRNA přepíše do DNA jaterních lidských buněk. Jinými slovy vakcína změní lidskou genetickou informaci! Oficiální místa to dosud vehementně popírala, nyní už to však popřít nelze. Jaké dlouhodobé důsledky bude mít změna genetické informace pro každého z nás, ale zejména pro naše děti, se můžeme zatím jen dohadovat. A doufat, že závažné dopady nebudou časté.

A tak zatímco argumentů proti očkování přibývá a v zahraničí dokonce již i komerční pojišťovny začínají poukazovat na vedlejší účinky vakcinace, hlavním argumentem pro očkování dětí zůstává údajné předcházení PIMS (MIS-C) neboli syndromu multisystémové zánětlivé odpovědi. Toto zdůvodnění však postrádá smysl, protože výskyt PIMS je velmi malý a navíc se ukázalo, že k němu dochází i u dětí očkovaných.

Není tedy žádný důvod k jásotu nad tím, že podle Evropské lékové agentury můžeme dětem podávat třetí dávku vakcíny. Právě naopak – je na místě otázka, zda se někdy dočkáme chvíle, kdy i ministerstvo zdravotnictví a čelní státní propagátoři vakcinace sejmou klapky z očí.

Mgr. et MUDr. Jana Králová, pediatr

logo