Očkovat či neočkovat děti proti Covid-19?

Domů / Děti / Očkovat či neočkovat děti proti Covid-19?

Volně inspirováno článkem publikovaným dne 30.12. 2021 s názvem:
Dětský neurolog: Očkovat! - Novinky.cz

Motto: „…..konflikt zájmů a vazeb existují prakticky ve všech oblastech medicíny, zejména v těch, kde jde především o léky a přístroje. Jednoduše již není možné věřit velké části klinického výzkumu, který je publikován, nebo se spoléhat na úsudek důvěryhodných lékařů nebo autoritativních doporučení. Z tohoto závěru, ke kterému jsem pomalu a neochotně došla během dvou desetiletí jako šéfredaktor The New England Journal of Medicine, nemám žádné potěšení……“  dr Marcia Angell, bývalá šéfredaktorka prestižního časopisu The New England Journal of Medicine (NEJM) (1)

Především musím říci, že si velmi vážím prof. MUDr Pavla Krška, PhD, přednosty kliniky dětské neurologie ve FN Motol a předsedy Společnosti dětské neurologie České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Ráda bych sdílela jeho optimismus a jeho důvěru v Evropskou lékovou agenturu (EMA – European Medicines Agency), která dala zelenou použití mRNA vakcín pro děti 5-11 let 25.11.2021, ale nemohu. EMA čerpá z dat poskytnutých farmaceutickou společností Pfizer, která jsou nejspíše shodná s těmi daty, která byla poskytnuta ke schválení vakcíny pro tuto věkovou skupinu v USA. EMA výsledky analýzy nezveřejnila a pouze uvádí na svých stránkách, že „data budou zveřejněna později“. 

V roce 2021 již celosvětově běží vakcinace dospělých proti covid-19 mRNA vakcínami. 2.11.2021 vychází v renomovaném časopise The British Medical Journal (BMJ) investigativní článek s názvem: Covid 19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer´s vaccine trial (Výzkumník upozorňuje na problém integrity dat ve studii Pfizer). (2). V tomto článku se detailně popisuje, k jakým pochybení docházelo během III.fáze klinického testování vakcíny. Společností Pfizer najmutá výzkumná organizace Ventavia Research Group falšovala data, zaměstnala nedostatečně vyškolené zdravotní pracovníky, kteří nedodržovali protokol studie, nedostatečně hlásili nežádoucí účinky, manipulovali se vzorky, nebylo dodrženo zaslepení obou zkoumaných skupin, tím znemožnili posouzení rizika středně a dlouhodobých nežádoucích účinků, atd. Oblastní ředitelka Brooke Jackson opakovaně upozorňovala vedoucí pracovníky Ventavia, bez efektu. Poté co si emailem stěžovala k FDA (Food and Drug Administration), byla téhož dne propuštěna. Informace pak poskytla BMJ. Samozřejmě tento článek vyvolal velkou odezvu. Jak překvapující bylo, že zhruba týden poté se již nedal článek sdílet na sociálních sítích, nebo byl označen nápisem zavádějící obsah, přeškrnut červeným pruhem, a dokonce byl BMJ označen jako blog. To vše vedlo šéfredaktory BMJ k napsání otevřeného dopisu přímo Marku Zuckerbergovi. (3).

Něco podobného se stalo Cochrane Collaboration. Ti byli na sociálních sítích označeni, že uveřejňují zavádějící obsah o vakcínách proti covid-19, což je naprosto bizarní. Cochrane Collaboration je nezávislá nezisková nevládní organizace založená roku 1993. Sdružuje přes 30 000 odborníků z celého světa, kteří provádějí nezávislé lékařské testy, studie a metaanalýzy. Publikovány pak jsou v Cochrane Library (4).Od zahájení očkování proti covid-19 byly u dospělých popsány závažné nežádoucí účinky jako je perikarditida, myokarditida (zánět srdečního svalu nebo osrdečníku-oba ve zvýšené míře u mladých lidí!), riziko mozkových příhod, tromboembolických příhod, četných neurologických obtíží včetně paréz, polyneuropatie, myelitidy, tinnitu, kloubních a kožních postižení vč. Herpes zoster, poruch srážlivosti krve, psychiatrických poruch. Hlášen je prudký nárůst podezření na úmrtí ve spojení s vakcinací za rok 2020-2021 v americkém vládním systému VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System), k 24.12.2021 21002 případů - Mortality (openvaers.com)  (5).

Zdroj a lépe čitelný graf: https://openvaers.com/covid-data/mortality

Jiná databáze při WHO -VigiAccess (6) - kopíruje stejný trend, v letech  2020 a 2021 je hlášeno 2 873250 nežádoucích událostí (k 31.12.2021) u Covid 19 vakcíny, naopak počet nežádoucích reakcí u polio vakcíny za 53 let (reportováno od r.1968) je 122931, u tetanu 15139 opět od r.1968, u ivermectinu 5844 případů od r. 1992. 

23.9.2021 je v Evropském parlamentu vznesen návrh na zřízení Evropského fondu pro odškodnění odškodnění obětí očkování proti onemocnění covid-19.  Evropská agentura pro léčivé přípravky uvádí přibližně 1 000000 případů nežádoucích účinků po očkování včetně podezření na úmrtí (přes 5 500 případů)(7). 

Nic z výše uvedeného nezabránilo tomu, že na základě studie Safety, Immunogenicity, and Efficacy of the BNT162b2 Covid-19 Vaccine in Adolescents (8) byla vakcína uvolněna i pro děti od 12-15 let výše. V ČR začala registrace 1.7.2021. Této studie se účastnilo 2260 dětí, z čehož 1131 dostalo vakcínu, zbytek placebo. Mezi těmi dětmi ve studii, které dostaly mRNA vakcínu, byla i 12letá zcela zdravá Maddie de Garay, jejíž nežádoucí účinek po aplikaci vakcíny ve zprávě pro FDA výrobce označil jako „funkční abdominální bolest“. Jak ve skutečnosti ta „funkční střevní bolest“ vypadala a bohužel stále vypadá? Maddie je nyní upoutána na vozík a je živena nasogastrickou sondou. Po aplikaci 2.dávky byla hospitalizována do 24 hod – s gastroparézou (ochrnutí žaludku) s následným zvracením, kolapsovými stavy, záchvaty, tiky verbálními a motorickými, přestala ovládat svěrače a ztratila citlivost od pasu dolů. Není schopná polykat. Mnohokrát byla hospitalizována a její rodina se rozhodla její příběh medializovat poté, co se od nich hlavní investigátoři studie odvrátili, resp. ani FDA (Food and Drug Agency), ani CDC ( Center for Disease Control) ji nekontaktovali. Po obrovském nátlaku komisařka FDA Janet Woodcock slíbila prošetření (9), video zde: This story of Maddie de Garay is... - Senator Gerard Rennick .

Zdroj: (https://eu.jsonline.com/picture-gallery/news/local/wisconsin/2021/06/28/sen-ron-johnson-defends-news-conference-covid-19-vaccine/7788425002/)

Do Amerického systému hlášení podezření na nežádoucí účinky hlášeny (VAERS – Vaccines Adverse Effects Reporting System) jsou nahlášeny podezření na úmrtí dětí v této věkové kategorii. Např. zde:

Jedním, kdo svědčil v americkém Senátu byl i Ernesto Ramirez, Sr, kterému zemřel 16letý dosud zdravý syn po očkování: Ernest Ramirez - YouTube.

A co zatím ty nejmenší děti – 5-11 let, pro které je nyní od prosince uvolněna možnost vakcinace? Zde si dovolím použít skvělou analýzu vypracovanou sdružením SMIS, resp. RNDr J. Janoškem, PhD. Analýza zprávy FDA, na jejímž základě byla schválena aplikace vakcíny Comirnaty (Pfizer) pro věkovou skupinu 5-11 let v USA - Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků | SMIS (smis-lab.cz) (10).

Celkem příznačné pro tuto dobu je, že tato analýza byla záhy z FB odstraněna „pro zavádějící obsah“, ale je přístupná na webu SMIS. Očkovaná skupina čítala 3109 dětí a kontrolní 1538, výskyt závažného průběhu v obou skupinách byl 0, stejně jako úmrtí. V analýze se uvádí: jakákoliv prohlášení o tom, že vakcína Pfizer u dětí dosahuje 90% úspěšnosti, nedávají z pohledu ochrany těchto dětí smysl, protože se týkají nezávažných případů, z nichž se děti v drtivé většině případů velmi rychle uzdraví a vytvoří si robustní imunitu, která je, s velkou pravděpodobností lepší než imunita získaná očkováním. S ohledem na tento fakt je dle mého názoru nesmyslné tvrzení, že pro tuto populaci existuje „stav nouze“, který by opravňoval žádost o „schválení použití vakcíny v nouzovém režimu“, tedy bez standardních dlouhodobých studií. Sledování některých dětí činilo jen 17 dní!!!!. Jako naprosto nepochopitelné považuji to, že všem dětem, které byly v kontrolní skupině (placebo), byla následně podána skutečná vakcína-Dr Janošek to pregnantně označil jako „zlikvidování“ kontrolní skupiny. Prý „z etických důvodů“. Pokud by tato studie probíhala na rizikové populaci (tedy populaci starších lidí nebo lidí s jinými komorbiditami), toto zdůvodnění by mohlo být oprávněné. U dětí, jejichž riziko závažného průběhu je zcela minimální, tento krok prakticky znemožnil dlouhodobé hodnocení nežádoucích účinků.

Z úst mnohých odborníků nyní slyšíme s cílem motivovat vystrašené rodiče k vakcinaci jejich dětí o komplikaci Covid 19 – tzv. PIMS – TS (paediatric inflammatory multisystem syndrome), jedná se o velmi vzácný syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi asociované s covid-19 u dětí. Podobné onemocnění bylo již dříve popisováno jako Kawasakiho nemoc. V článku z JAMA z června 2021 je odhadovaná incidence popsána jako 1-10/1000000 s vyšším výskytem u černochů, hispánců a asiatů (11). V poslední době se objevují články, že zvýšené riziko PIMS je u dětí, které trpí nějakými jinými komorbiditami (podobnými jako dospělý rizikový pacient, tj. obezita, diabetes, arteriální hypertenze). (12-14). Podle posledních studií covid-19 dobře zvládají i děti s primárními či sekundárními imunodeficiencemi, což se předtím nepředpokládalo (15,16).

Za potenciální riziko horšího průběhu covid-19 u dětí lze tedy považovat obezitu, diabetes a art.hypertenzi.

Co ale nesmí zapadnout, že mRNA vakcíny obsahují lipidové nanočástice, tzv. LNPs, jejichž potenciální prozánětlivý účinek nebyl v preklinických studií vakcín vůbec stanoven. Podle posledních výzkumů způsobují vysoce zánětlivé reakce u myší při podání intradermálním (do kůže), intramuskulárním (do svalu) i intranasálním (do nosu) s vysokou mortalitou pokusných zvířat. (17,18)

Celý kaleidoskop informací jen doplňme o poslední závažnou informaci. Americké CDC (Center for Disease Control) k 1.9.2021 změnilo definici očkování. Podle původní definice mělo očkování stimulovat imunitu a mělo chránit před nemocí. Podle nové definice stačí, když očkování vyvolá imunitní odpověď proti onemocnění!!! (19) Tedy vakcína již nemusí chránit před vznikem onemocnění a tak i vakcína proti covid-19 splňuje podmínku, protože protilátky se po ní tvoří (otazné je však, jak dlouho přetrvávají, data ukazují, že jen pouhých pár měsíců). Původně se lidé očkovali, aby byli imunizováni a chráněni proti infekci. Později se ukázalo, že lidé jsou chráněni jen proti závažné formě infekce, ale ne vždy.

Z výše uvedeného vyplývá jasný závěr: NEOČKUJME NERIZIKOVÉ DĚTI!

Mají celý život před sebou. Covid-19 je pro naprostou většinu z nich zcela nezávažná nemoc, na kterou si vytvoří přirozenou komplexní imunitu. Již víme, že očkováním neochrání ani sebe, ani rodinné příslušníky. Covid-19 u nich může proběhnout bezpříznakově a pokud očkujeme imunní dítě, můžeme vyvolat extrémně vysokou imunitní odpověď. V současné době vakcinujeme proti původnímu kmeni a účinnost proti současným variantám je již výrazně nižší. A to vůbec nic nevíme o možných dlouhodobých nežádoucích účincích těchto vakcín. A ty nežádoucí účinky, které již známe, jsou natolik závažné, že pro zdravé děti riziko možných nežádoucích účinků vakcíny vysoce převažuje nad možným velmi sporným benefitem vakcinace.

MUDr. Jana Gandalovičová

 1. Marcia Angell - Wikipedia
 2. https://doi.org/10.1136/bmj.n2635 BMJ 2021
 3. Open letter from The BMJ to Mark Zuckerberg | The BMJ
 4. https://twitter.com/cochranecollab/status/1458439812357185536
 5. Mortality (openvaers.com)
 6. VigiAccess
 7. NÁVRH USNESENÍ o zřízení Evropského fondu pro odškodnění obětí očkování proti onemocnění COVID-19 – Comirnaty (Pfizer, BioNTech) – vakcína COVID-19 Janssen – Spikevax (vakcína Moderna) – Vaxzevria (vakcína AstraZeneca) (europa.eu)
 8. Safety, Immunogenicity, and Efficacy of the BNT162b2 Covid-19 Vaccine in Adolescents | NEJM
 9. https://www.foxnews.com/media/ohio-woman-daughter-covid-vaccine-reaction-wheelchair
 10. Analýza zprávy FDA, na jejímž základě byla schválena aplikace vakcíny Comirnaty (Pfizer) pro věkovou skupinu 5-11 let v USA - Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků | SMIS (smis-lab.cz)
 11. Incidence of Multisystem Inflammatory Syndrome in Children Among US Persons Infected With SARS-CoV-2 | Adolescent Medicine | JAMA Network Open | JAMA Network
 12. Risk factors for intensive care admission and death amongst children and young people admitted to hospital with COVID-19 and PIMS-TS in England during the first pandemic year | medRxiv
 13. Risk factors for PICU admission and death among children and young people hospitalized with COVID-19 and PIMS-TS in England during the first pandemic year | Nature Medicine
 14. Frontiers | Pediatric Obesity—A Potential Risk Factor for Systemic Inflammatory Syndrome Associated to COVID-19, a Case Report | Pediatrics (frontiersin.org)
 15. Impact of COVID-19 on Pediatric Immunocompromised Patients (nih.gov)
 16. Frontiers | COVID-19 in Immunosuppressed Children | Pediatrics (frontiersin.org)
 17. The mRNA-LNP platform's lipid nanoparticle component used in preclinical vaccine studies is highly inflammatory (nih.gov)
 18. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221475002100161X?via%3Dihub
 19. FOIA'd CDC Emails: Our Definition of Vaccine is "Problematic" | ZeroHedge

 

logo