Vakcinace proti onemocnění COVID-19 - současný pohled - seminář v Poslanecké sněmovně 20.11.2023

Domů / Iniciativa 21 / Vakcinace proti onemocnění COVID-19 - současný pohled - seminář v Poslanecké sněmovně 20.11.2023

20. 11. 2023

Přenos a záznam přímo na stránkách Poslanecké sněmovny (pravděpodobně lepší zvuk): https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=1362

Přímý přenos a záznam Svědomí národa:

Odborný seminář zorganizovaný poslancem MUDr. Vladimírem Zlínským, který se bude věnovat analýze
protikovidových opatření v ČR, se zaměřením na problematiku účinnosti a bezpečnosti vakcinace včetně prezentace konkrétních klinických případů z lékařské praxe. Tématem semináře bude jak odborné posouzení praktických postupů v době covidové krize, tak návrhy doporučení, jak postupovat v případné podobné krizi v budoucnu.

Přednášející:
prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.
prof. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc.
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
JUDr. Vladana Vališová, LL.M.
MUDr. Vladimír Čížek
MUDr. Jana Gandalovičová
MUDr. Jaroslava Chlupová

logo