Umírání v době covidové

Domů / Příběhy z covidové doby / Umírání v době covidové

Dobrý večer. Na základě Vašeho dopisu posílám příběh ze současné covidové doby. Jsem lékařka - PL pro dospělé. Tento příběh se týká mé vlastní rodiny. Během těchto 2 covidových roků bylo vydáno tolik nesmyslných proticovidových opatření, která jsou ještě v současnosti v některých resortech realizována. Před nedávnem mi zemřel tatínek / dožil se 88 let/. Zhruba 10 měsíců pobýval v privátním sociálním zařízení. Izolace seniorů je neúnosná jak pro seniory tak i pro příbuzné. Zákazy návštěv příbuzných v zařízení se střídaly s časově krátkými návštěvami u mého tatínka. Nelidskost přístupu sociálního zařízení mluví za vše - návštěvy se musely telefonicky objednávat předem na konkrétní den a hodinu, trvaly maximálně 1 hodinu, tatínka mohl současně navštívit pouze 1 člověk z rodiny, tatínka mohl navštívit pouze očkovaný jedinec.

Za celou dobu pobytu mého táty v zařízení jsme nemohli vidět jeho pokoj, kde pobýval a udělat si tak představu o chodu zařízení. Vzhledem k celkové situaci, kdy očkovaní i neočkování přenášejí infekci, senioři trpí izolací, jsou tato výše uvedená opatření naprosto nelidská. Tatínek onemocněl covidem 1.2.2022, průběh onemocnění byl lehký, samozřejmě byl infikován očkovaným personálem / v té době byl již platný zákaz návštěv/. Těsně před jeho úmrtím jsem ho v zařízení navštívila, den poté byl převezen z důvodu urgentního stavu do nemocnice. Telefonicky mi lékař urgentího odd. sdělil, že se jedná o infaustní (nevyléčitelný) stav. Na druhý den 28. 2. 2022 tatínek zemřel. Jeho ostatky byly převezeny do krematoria.

Zaměstnanci pohřební služby nám sdělili, že byl taťka covidní a bude muset být pohřben nahý zahalený v igelitovém pytli se smutečním oblečením uloženým v jeho nohách. Pouze za příplatek 4 000 kč tatínka pohřbí tak jak se sluší a patří. O těchto praktikách pohřbívání covidních pacientů jsem slyšela již na počátku covidové epidemie. Hned jsem ihned oslovila lékařku oddělení, kde tatínek zemřel a žádala ji, aby mi vystavila potvrzení pro pohřební službu o absenci infekčního onemocnění u mého otce. Samozřejmě odmítla. Naštěstí jsme měli v rukách list o úmrtí, kde bylo jasně napsáno, že byla v.s. pozitivita covid 19 bez jakékoliv aktivity onemocnění. Zárověň je dáno doporučení 1 měsíc po prodělání nemoci netestovat covid 19, jelikož lze z hlediska epidemiologického předpokládat, že nemocný může vir vylučovat i několik měsíců po prodělání nemoci, aniž by byl infekční pro okolí.

Z toho vyplývá, že v nemocnicnicích hospitalizují nemocné bez aktivního covidního onemocnění na covidních lůžcích, která jsou finančně velmi zvýhodněná. Pacienty tak tímto ocejchují, nemocnice dostanou finanční benefit a vůbec je nezajímá, co tímto cejchem nemocnému způsobí. Naprosto nesouzním s uvedeným postupem pohřbívání covidních zemřelých a falešně covidních zemřelých. Je to nelidské, amorální, neúcta k zemřelým. Jsem vyděšena nad tím, kam naše společnost klesla.

S pozdravem,
MUDr. Makovská Eva

logo