Jak čelit monopolizaci zdraví?

Domů / Komentáře / Jak čelit monopolizaci zdraví?

Světová rada pro zdraví (WCH) vydává souhrnnou analýzu s cílem zabránit snahám Světové zdravotnické organizace (WHO) o monopolizaci globálního zdraví

Naši odborníci publikovali 45-stránkovou analýzu úprav Mezinárodního zdravotního řádu a návrhu Pandemické smlouvy, předložených Světovou zdravotnickou organizací, kterou jsme nazvali "Odmítnutí monopolní moci nad veřejným zdravím"

Expertní skupina Světové rady pro zdraví apeluje na odmítnutí některých předložených úprav Mezinárodního zdravotního řádu (2005) a návrhu Pandemické smlouvy Světové zdravotnické organizace, aby zabránila hrozící monopolizaci globálního zdraví.

Bath, 13. dubna 2023 - Skupina expertů v oblasti politických věd a práva připravila k vydání podrobnou analýzu pozměňovacích návrhů Mezinárodního zdravotního řádu (International Health Regulations - IHR) z roku 2005 a návrhu Pandemické smlouvy/dohody Světové zdravotnické organizace (WHO CA+).

O těchto dvou doplňujících instrumentech mezinárodního práva se v současné době jedná mezi Světovou zdravotnickou organizací, jejími členskými státy a privátními subjekty se vztahem k této nadnárodní instituci, aby je Světové zdravotnické shromáždění přijalo v květnu 2024. O některých předložených úpravách Mezinárodního zdravotního řádu by se mohlo doknoce hlasovat již v květnu 2023.

Pokud by byly tyto pozměňovací návrhy schváleny, znamenalo by to nadměrné posílení pravomocí Světové zdravotnické organizace, a tím i zvláštních zájmů, které významně ovlivňují tuto instituci ve vztahu se státy a nestátními aktéry, což vyvolává závažné otázky týkající se suverenity států a jejich budoucího řízení. Některé pozměňovací návrhy reprezentují rámec pro nelegitimní výkon globální řídící moci bez veřejného souhlasu, ústavních kontrolních mechanismů a odpovědnosti. Jako takové, pokud budou schváleny, vytvoří nebezpečný precedens. Pandemická smlouva, pokud bude přijata, způsobí vznik nové a nákladné nadnárodní byrokracie a uvalí ideologický rámec na fungování záležitostí globálního zdraví.

Tento ideologický rámec zahrnuje podporu výzkumu zisku funkce patogenů s pandemickým potenciálem (PPP) – navzdory tomu, že lidmi uměle upravený virus je s velkou pravděpodobností příčinou pandemie COVID vedoucí ke smrti asi 6,8 milionu lidí – a také dává zelenou globálně koordinovaným sahám potlačovat nesouhlas s oficiální linií Světové zdravotnické organizace. Melissa Flemingová, zástupkyně generálního tajemníka OSN, to vyjádřila na setkání Světového ekonomického fóra v Davosu v roce 2022 následovně: „My vlastníme vědu a myslíme si, že by to svět měl vědět.“

Expertní skupina WCH vyjádřila důrazné varování, že jakákoli nepřiměřená koncentrace moci v rukou několika jedinců nebo nadnárodních orgánů bez lidového mandátu (souhlasu veřejnosti), odpovědnosti a ústavních kontrolních mechanismů, které by ji limitovaly, přirozeně vede ke zneužití moci, podrývá a kompromituje demokratické procesy, korumpuje vědu, omezuje výběr, dusí konkurenční řešení, čímž snižuje kvalitu a inovaci, umožňuje monopolní kontrolu nad tokem informací a vede k potlačování odlišných názorů.

Odborníci WCH rovněž poukazují na skutečnost, že Světová zdravotnická organizace je kompromitovaná instituce, která ovládá asi jen čtvrtinu vlastního rozpočtu. Zbytek jsou účelové příspěvky od několika bohatých států a mocných soukromých zájmových skupin. Předání větší moci Světové zdravotnické organizaci se v současnosti rovná předání větší, nikoli menší moci zvláštním národním a korporátním zájmovým entitám, které v minulosti zabránily účinným reakcím na globální zdravotní krizové události.

Navrhované změny Mezinárodního zdravotního řádu spolu s Pandemickou smlouvou vyvolávají i další závažné otázky – významem přesahující oblast veřejného zdraví – kterými se musí společnosti jednotlivých zemí i jejich představitelé zabývat.

Tyto otázky se týkají budoucnosti vládnutí (globálního vs. demokratického) a rostoucí koncentrace moci v rukou několika nevolených jedinců bez zodpovědnosti, ale i budoucnosti znepokojivého "výzkumu zisku funkce" (gain-of-function research), budoucnosti svobody slova a práva nesouhlasit, budoucnosti práva na soukromí při stále rostoucím množství digitálního sledování a možností těžení osobních údajů, jež jsou společnosti ochotny postoupit aktérům motivovaným ziskem a soukromými zájmy, kteří považují lidi za hackovatelná zvířata (jak se vyjádřil přispěvatel Světového ekonomického fóra Yuval Harari), budoucnosti naprosto nezbytného a nezávislého vztahu mezi lékařem a pacientem, budoucnosti kontroly nad výrobou a přístupem k léčebným intervencím a integrity regulačních procesů.

Odpovědi na tyto otázky budou mít významné důsledky pro každodenní životy a prospěch jednotlivců, stejně tak jako pro podobu a strukturu celých společností.

Nově zveřejněná podrobná analýza – s odkazy na zdroje – shrnuje a představuje nejdůležitější pozměňovací návrhy Mezinárodního zdravotního řádu (IHR) a také hlavní části návrhu Pandemické smlouvy/dohody (WHO CA+). Vysvětluje, proč se významným způsobem liší od předchozích přístupů ke globálnímu veřejnému zdraví a proč vyžadují rychlou, účinnou a silnou reakci.

Zároveň náš dokument doporučuje legislativní a vzdělávací opatření k posílení veřejného zdraví a dosažení lepší připravenosti a efektivní mezinárodní spolupráce a sdílení v souvislosti s globálními zdravotnímu krizemi tak, abychom zabránili monopolizaci a zajistili udržení demokratických principů i v dobách takových krizových situací.

Zde si můžete stáhnout celý dokument „Odmítnutí monopolní moci nad veřejným zdravím“ v angličtině:
https://worldcouncilforhealth.org/wp-content/uploads/2023/04/WHO-IHR-2005-Amendments-and-Pandemic-Treaty.-Rejecting-Monopoly-Power-Over-Global-Public-Health.pdf

Překlad zajistila J. D. pro Iniciativu 21 dne 31. května 2023 z originálu od Světové rady pro zdraví.

logo