Usnesení Evropského parlamentu z 12.7.2023 k pandemii COVID-19: 620 bodů

Domů / Komentáře / Usnesení Evropského parlamentu z 12.7.2023 k pandemii COVID-19: 620 bodů

V tomto obrovském počtu usnesení  se skrývají zásadní věty jak o získaných zkušenostech, tak o doporučeních pro budoucnost. Zaměřují se na různé oblasti, tedy nejen na naše zdraví, ale také na LGBTQIA+ komunitu, hospodářská zvířata, dezinformace, digitalizaci, problémy žen a dívek a další.

Parlament pověřil svou předsedkyni, aby předala toto usnesení orgánům EU, vládám a parlamentům členských států, WHO a WTO. Je otázkou, zda celý dokument poslanci, kteří o agendě hlasovali, vůbec přečetli, a také zda se obsahem vůbec zabývají poslanci a senátoři České republiky.

Abychom se všichni mohli začíst a neunikly nám důležité věty, zvýraznili jsme pro vás ty, které nás zaujaly nejvíce. Způsob, jakým dokument připravuje cestu předání dalších kompetencí WHO, zdá se nám poněkud nešťastný...

>>>>> Celý dokument v PDF naleznete zde. <<<<<

Obsah dokumentu:

 1. Úvod a přehled
 2. Zdraví

a) Budování evropské zdravotní unie pro prevenci přeshraničních hrozeb pro zdraví, připravenost a reakci na ně

 • i) Prevence přeshraničních hrozeb pro zdraví, připravenost a reakci na ně
 • ii) Úloha nařízení o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách, Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) a Úřadu pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA)
 • iii) Strategie EU v oblasti očkovacích látek a terapeutik
 • iv) Odolnost, dostupnost a udržitelnost vnitrostátních zdravotnických systémů
 • v) Účinnost shromažďování a sdílení dat, rozvoj digitálního zdraví a digitalizace zdravotnických systémů zdravotní péče (včetně transparentnosti klinických údajů), evropský prostor pro zdravotní data
 • vi) Zvýšení počtu pracovníků ve zdravotnictví, sociální péči a sociální oblasti v EU, kteří budou připraveni na příští krizi
 • vii) Úloha primární péče při budování odolných systémů zdravotní péče a služeb
 • viii) Předcházení nedostatku důležitých léčivých přípravků a ochranných prostředků: sledování výrobních kapacit zdravotnického průmyslu EU

b) Přístup k lékařským protiopatřením

 • i) Výroba, skladování a distribuce očkovacích látek, včetně odolnosti dodavatelského řetězce, otevřené strategické autonomie EU a dostupnosti kritických farmaceutických výrobků a zdravotnického vybavení;
 • ii) Dohody o společném zadávání veřejných zakázek a předběžné dohody o nákupu (vyjednávání, transparentnost, odpovědnost a vymáhání)

c) COVID-19, přenosná a nepřenosná onemocnění řešení problematiky PASC jako součást strategie EU PAIS;

d) Přístup „jedno zdraví“

e) Závěry a doporučení

 • i) Systémy a služby zdravotní péče
 • ii) Smlouvy a jednání
 • iii) Dostupnost lékařských protiopatření
 • iv) Dodavatelské řetězce
 • v) Výzkum a vývoj
 • vi) Transparentnost
 • vii) Orgány EU
 1. Koordinovaný přístup založený na dodržování demokracie a základních práv

a) Budování důvěry

 • i) Lepší a účinnější komunikace EU v oblasti zdraví, zejména v souvislosti s epidemiemi nebo zdravotními krizemi
 • ii) Boj proti zavádějícím informacím a dezinformacím a úloha sociálních médií
 • iii) Důležitost zapojení komunity, včetně naslouchání veřejnosti a reagování na její obavy

b) COVID-19 a základní práva

 • i) Certifikát COVID-19, trasovací aplikace a jejich zabezpečení
 • ii) Dopad na práva zranitelných a marginalizovaných skupin

c) Demokratický dohled nad reakcí na pandemii

 • i) Demokratický dohled nad reakcí na pandemii na vnitrostátní úrovni
 • ii) Demokratický dohled nad reakcí na pandemii na úrovni EU

d) COVID-19 a omezení volného pohybu osob ze strany členských států

e) Závěry

 1. Sociální a hospodářské dopady

a) Dopady opatření COVID-19, včetně omezení volného pohybu osob, na pracovníky, podniky a spotřebitele

b) Finanční nástroje EU (program EU pro zdraví, Horizont Evropa, mechanismus civilní ochrany Unie, fondy soudržnosti, Fond EU na podporu oživení atd.)

c) Dopad opatření COVID-19, včetně omezení volného pohybu osob, na ženy a dívky, mladé lidi a děti;

 • i) Ženy a dívky
 • ii) Mladí lidé a děti

d) Dopad onemocnění COVID-19 na starší osoby a zranitelné/marginalizované skupiny obyvatelstva

e) COVID-19 a nástup digitálních technologií pro podniky a pracovníky: rizika a příležitosti

f) Závěry

 • i) Podniky a pracovníci
 • ii) Ženy
 • iii) Mladí lidé a děti
 • iv) Starší osoby a zranitelné/marginalizované skupiny obyvatelstva
 1. EU a svět

a) EU a zvládání pandemie na celosvětové úrovni

 • i) Vztahy s WTO, WHO a Mezinárodními zdravotnickými předpisy (MZP)
 • ii) Úloha v iniciativách, jako je nástroj COVAX
 • iii) Strategie EU v oblasti celosvětového zdraví
 • iv) Globální partnerství a nadace
 • v) Přezkum Mezinárodních zdravotnických předpisů a mezinárodní smlouvy o boji proti pandemiím
 • vi) Práva duševního vlastnictví v kontextu mezinárodních vztahů

b) Úloha EU v přístupu k očkovacím látkám

 • i) Poskytování spravedlivého přístupu k očkovacím látkám a zdravotnickému vybavení třetím zemím a dohled nad ním
 • ii) Úloha EU při zajišťování cenové dostupnosti a dostupnosti očkovacích látek a zdravotnického materiálu pro třetí země (předcházení možným překážkám v dodavatelských řetězcích, obchodním překážkám atd.)

c) Závěry

 1. Závěrečná doporučení

a) Schopnosti prevence

b) Připravenost

c) Odolnost

d) Otevřená strategická autonomie

logo