Otevřený dopis adresovaný Milionu chvilek pro demokracii týkající se jeho porušování demokratických a občanských principů

Domů / Komentáře / Otevřený dopis adresovaný Milionu chvilek pro demokracii týkající se jeho porušování demokratických a občanských principů

středa 25. ledna 2023

Vážení bývalí kolegové,

posílám otázky související jak s hodnotami a společenskými rolemi Milionu chvilek pro demokracii, které jsme společně formulovali v období rozvoje pracovního týmu na přelomu let 2019 a 2020, tak s veřejným vystupováním spolku. 

Po úvaze jsem se rozhodl tento dopis zveřejnit. Vede mě k tomu několik okolností, zejména postoj Milionu chvilek pro demokracii k  volbě prezidenta a mimořádná intenzita propagační práce Vašeho týmu během kampaně. Dalším důvodem je Váš přístup k hluboce rozštěpené společnosti. Nejdůležitějším, souhrnným podnětem ke zveřejnění dopisu je demokratický dluh Milionu chvilek pro demokracii vůči veřejnosti, jež dala spolku před pár lety obrovskou důvěru. Všechny důvody jsou veřejného charakteru, tedy leží na rovině, na níž se dál pracovně setkáváme, ač už dávno nejsme kolegy. Ke zveřejnění dopisu mě nevede nic osobního. Byl bych daleko raději, kdyby důvody k jeho napsání neexistovaly.

Děkuji za odpovědi a přeji vše dobré v novém roce Vám osobně i spolku,
Jan Piňos

dobrovolník Milionu chvilek pro demokracii 2018 – 2021,
člen spolku Milion chvilek pro demokracii 2019 – 2021,
pracovník týmu Milionu chvilek pro demokracii listopad 2019 – duben 2020,
mluvčí Inciativy 21


1) Považuje Milion chvilek PRO DEMOKRACII za možné prosadit demokrata na Hrad nedemokratickými cestami?
Heslo Milionu chvilek pro demokracii zní: "Cíl je jasný: Populista Andrej Babiš se nesmí stát prezidentem. Demokrat na Hrad." Nesmí se stát - za každou cenu?
Byli pro Milion chvilek demokratickými kandidáty na křeslo hlavy státu jen Petr Pavel, Danuše Nerudová a Pavel Fischer, tedy první tři podle průzkumů kromě Andreje Babiše? Proč Milion chvilek pro demokracii nepomáhal s propagací i dalším kandidátům?  
Je správné, že Milion chvilek pro demokracii otevřeně nadržoval favoritům voleb (zejména Petru Pavlovi), a stále silněji vybízel veřejnost k jejich volbě? Je správné, že Milion chvilek pro demokracii tak během předvolební kampaně porušoval férovou hru a pravidla demokratické soutěže?
Odkud se berou v občanské organizaci opakované výzvy k jednotnému postupu ve volbách, nebylo v naší zemi falešné jednoty už dost?

2) Považuje Milion chvilek pro demokracii za možné spojit tristně rozdělenou společnost konfrontačními přístupy?
Domnívá se Milion chvilek pro demokracii, že jeho podzimní demonstrace vyhlašované proti "extremistům" přispěly k přemostění hlubokých nesvárů mezi lidmi, ke společenskému smíru?
Domnívá se Milion chvilek pro demokracii, že je oprávněn svolávat veřejnost na demonstrace pod heslem "Česko proti strachu" vzhledem ke svým zbabělým postojům k diskriminaci milionů lidí nezákonnými postupy státu za covidové krize?

3) Jak hodnotí Milion chvilek pro demokracii s odstupem roku své mlčení k postupům státu během covidové krize  - k  bezprecedentnímu hlubokému porušování lidské důstojnosti, svobody, lidských práv a platných zákonů včetně Ústavy, k nezákonné diskriminaci milionů lidí a všem represivním postupům státního aparátu během covidu - k nejhlubší krizi demokracie v naší zemi od roku 1989?
Považuje Milion chvilek pro demokracii za politicky odpovědné a vůči občanům za férové, že podobně jako všechna oficiální státní místa dosud veřejně nereflektoval útoky státu na svobodu a občanskou společnost - a to ani navzdory faktům, která vycházejí najevo jak o nemoci covid - 19, tak o  všestranných negativních následcích státních postupů?        

4) Je náhodné, že stanoviska a akce spolku Milion chvilek pro demokracii se velice podobají  stanoviskům a akcím vlády Petra Fialy? Je jen zdáním, že dříve nezávislý a proti politickým selháním kriticky vystupující občanský spolek působí jako vládní agentura? Považuje spolek klíčovou roli Milionu chvilek pro demokracii - být "hlídacím psem demokracie"  -  za splněnou odchodem Andreje Babiše z vrcholných politických funkcí? Má Milion chvilek pro demokracii ještě jiná témata než Andreje Babiše, nebo končí mise spolku společně s ním? 

5) Považují představitelé Milionu chvilek pro demokracii za vhodné, aby spolek stále nesl v názvu podporu demokracie vzhledem ke svým výše uvedeným i dalším veřejným postojům a postupům, postrádajícím progresivní a kritický přístup, který by reprezentoval podstatně víc občanskou společnost včetně jejích státem utlačovaných menšin než vládu?

6) Platí stále základní lidské, občanské a politické hodnoty i společenská mise a role Milionu chvilek pro demokracii formulované společně spolkem a pracovním týmem na přelomu let 2019 - 2020, nebo došlo k jejich změně? Pokud ano, jak?

logo