Z ambulance kardiologa

Domů / Z ordinací lékařů / Z ambulance kardiologa

Setkávám se u svých kardiologických pacientů s obtížemi po očkování nekardiologickými i kardiologickými. Navíc mou pomoc vyhledalo několik dosud zcela zdravých lidí, kteří po očkování mají nově kardiologické obtíže.

Z nekardiologických obtíží jsem dosud u svých pacientů viděla po očkování: rozvoj herpes zoster (pásový opar) - první výskyt, dále recidivu herpes zoster, tinnitus u mladého sportovce, úporné vertigo, parestézie prstů, relaps sclerosis multiplex (roztroušené sklerozy), generalizovanou lymfadenopatii, relaps EB virozy, kožní a kloubní záněty, často stěhovavé. Zaregistrovala jsem trombozu žil dolních končetin a ztrátu zraku u pacientky s trombozou v. centralis retinae. Dlouhodobý pocit únavy, nevýkonnosti, dušnosti.

Z kardiologických komplikací očkování jsem se setkala s postvakcinační myokarditidou, perikarditidou s nevelkými výpotky, četnými palpitacemi (bušení srdce), kdy byly dokumentovány paroxysmální síňové tachykardie, četné extrasystolie. U jedné pacientky s rozvojem srdečního selhávání po 3. dávce, s projevem tako tsubo kardiomyopatie (dosud měla normální echokardiogram). Četně kolísavý TK u dosud dobře kompenzované arteriální hypertenze.

logo