Z ordinace praktického lékare

Domů / Z ordinací lékařů / Z ordinace praktického lékare

Jako praktický lékař jsem bezprostředně zaznamenal možných nežádoucích účinků naštěstí relativně málo. Předpokládám, že se budou kumulovat spíše u specialistů, ke kterým chodí lidé pro potíže. Já pečuji o stabilní skupinu asi 1850 dospělých pacientů, z nichž je asi 1400 očkovaných a 450 neočkovaných. Tedy přibližně 75% očkovaných, což odpovídá celostátnímu číslu pro skupinu starších 12 let.

Postihuje-li vzácný nežádoucí účinek až jednoho pacienta z tisíce, nemusí praktický lékař při troše štěstí vidět žádný. Běžné a nezávažné nežádoucí účinky pak pacienti leckdy sdělují jen "mezi řečí" při návštěvě, která má jiný důvod, a s velkým odstupem.

I tak mohu uvést několik kazuistik, které mohou s očkováním souviset:

 • Žena, 85 let, hypertenze, diabetes, letité chronické bolesti bederní páteře při těžkých degenerativních změnách, ale bez potřeby pravidelné léčby bolesti. 21. 10. 2021 3. dávka Comirnaty, bezprostředně bez reakce. Asi měsíc poté začaly bolesti v místě aplikace vystřelující do ramene a lokte, omezená pohyblivost, výrazně zhoršeny bolesti bederní pateře, denní potřeba léků proti bolesti, které však přinášejí jen malou úlevu, během 3 měsíců se potíže postupně zmírnily, ale zcela nevymizely.
  11. 3. 2022 covid onemocnění s příznaky lehkého respiračního infektu a opětovným zhoršením bolestí zad, specifickou léčbu odmítla.
 • Žena, 80 let, aktivní seniorka s dobře kompenzovaným astmatem, hypertenzí, spánkovou apnoí.
  12. 11. 2021 očkována 3. dávkou Comirnaty. 7. 1. vyšetřena akutně pro tři dny trvající postupné zhoršování dechu, zprvu dušná při námaze, v den vyšetření už i v klidu. Na cílený dotaz uvádí bolestivý otok lýtka přibližně před měsícem, který přikládala namožení a který již odezněl. Při vyšetření zjištěna hypotenze, mírná tachykardie, výrazné zvýšení D dimerů POCT analyzátorem. Pro podezření na plicní embolii odeslána do nemocnice, kde potvrzena rozsáhlá oboustranná plicní embolie při hluboké žilní tromboze.
 • Muž, 80 let, křehký geriatrický pacient s karcinomem močového měchýře ve stabilizovaném stavu od r. 2014, v domácích podmínkách dobře kompenzovaný a relativně soběstačný. V listopadu 2020 prodělal oboustrannou covidovou pneumonii s bakteriální superinfekcí s nutností hospitalizace na JIP a oxygenoterapie, komplikováno rozvojem deliria. Po propuštění domů se během několika týdnů celkový stav upravil na původní úroveň. 12. 11. 2021 podstoupil očkování Comirnaty, během dvou týdnů došlo ke zhoršení celkového stavu, hybnosti, ulehl, byl asi tři týdny ošetřován rodinou, 27. 12. 2021 nekomunikující, spavý. Hospitalizován na interním odd., zjištěna dehydratace, vysoké zvýšení zánětlivých parametrů, léčen infuzemi a antibiotiky s částečným přechodným zlepšením stavu a lehkým poklesem zánětlivých parametrů, mikrobiologická vyšetření bez průkazu patogenu. Pacient přeložen na paliativní oddělení, kde 10.1.2022 zemřel.
 • Žena, 63 let, v roce 2015 operována a léčena chemoterapií pro karcinom vaječníku. V lednu 2021 zjištěna recidiva onemocnění s metastázami na pobřišnici, absolvovala 6 cyklů chemoterapie s úplným vymizením nálezu, kontrolní UZ břicha v říjnu 2021 bez známek recidivy. První dvě dávky byly Vaxzevrie, po 2. dávce měla herpes zoster na noze. 27. 11. 3. dávka Spikevax, 7. 12. hospitalizována pro otok bérce a dušnost, zvýšení D dimerů, vysoké zánětlivé parametry, lehce zvýšené onkomarkery. Vyloučena tromboembolie, zjištěna tekutina v břišní dutině, protilátky proti  červeným krvinkám, v břišní tekutině zánětlivý obraz a plovoucí metastázy. Během několika dnů zhoršení, rozvoj střevní neprůchodosti. Provedena operační revize s nálezem metastatického rozsevu na pobřišnici. Dále paliativní léčba, pacientka zemřela 15. 1. 2022.
 • Muž, 73 let, po prodělaném infarktu, dosud těžce fyzicky pracující. 5. 12. 2021 absolvoval 3. dávku Comirnaty, od té doby se celkově necítil dobře, unaven, v únoru se zkusil vrátit k fyzické aktivitě, poté došlo 20. 2. 2022 k výsevu pásového oparu v oblasti hlavy a krku.
 • Muž, 48 let, s nadváhou, hypertenzí, Leidenskou mutací, po zánětu povrchových žil a hluboké žilní tromboze, s opakovanými růžemi a lymfatickým otokem levé nohy. Při plánované prevenci v lednu 2022 uvádí, že nemá dechové potíže, ale že po 2. dávce Comirnaty 18. 12. 2021 se výrazně zadýchával při zátěži - při chůzi do schodů nebo fyzické práci, potíže trvaly necelé dva týdny, poslední dny už je zcela bez potíží. Provedená vyšetření byla normální. Otázkou je, co mohlo být příčinou potíží - zánět srdečního svalu nebo osrdečníku? Arytmie? Drobná plicní embolie?
 • Žena, 84 let, aktivní seniorka s dobře kompenzovanou hypertenzí a astmatem, 20. 12. 2021 očkována 3. dávkou Comirnaty. Od té doby slabost, točení hlavy, zvýšené teploty, opakované zvracení, nechutenství, bolesti břicha, potíže spojuje s vakcinací. 27. 12. 2021 vyšetřena na interní ambulanci, zjištěna dehydratace, ambulantně podána infuze, vyšetření se závěrem: "Dehydratace - potíže neimponují jako následek očkování". Pro trvající potíže vyšetřena 6. 1. 2022 na chirurgické ambulanci, závěr: "Protrahovaná gastroenteritis v době po očkování, dehydratace, minerálová dysbalance", podána infuzní léčba. Při kontrole 26. 1. 2022 je již bez potíží, přesvědčena o jejich souvislosti s vakcinací. 31. 3. 2022 covid onemocnění s příznaky běžného respiračního infektu, indikována léčba molnupiravirem.
 • Žena, 37 let. 4. 1. podána 3. dávka vakcíny Comirnaty, od následujcího večera bolesti hlavy jako při předtím prodělaném covid onemocnění, od 6. 1. dušnost i klidová, výraznější při námaze s nutností zastavit, doprovázená bolestí na hrudi. Největší intenzita potíží první den večer, "to myslela, že se neprobudí", postupně se potíže změnšovaly. Na vyšetření přišla 11. 1., kdy patrna jen rychlejší srdeční frekvence, byla vyloučena plicní embolie. Při echokardiografii 17. 1. nález uzavřen jako nejspíše suchá perikarditida s počátečními známkami konstrikce, byl nasazen Prednison a Procorolan, při této léčbě subj. obtíže ustoupily během měsíce.
 • Žena, 74 let, biologicky výrazně mladší a nadprůměrně fyzicky aktivní pacientka s lehkým, pravidelně neléčeným astmatem, hypertenzí a lehkou cukrovkou. 31. 1. 2022 3. dávka Comirnaty, poté (dle vlastních měřění) zvýšení a kolísání do té doby nízkých a stabilních glykemií, únava, škytavka, dušnost a pískání při chůzi do schodů s dobrou reakcí na úlevový protiastmatický lék. Potíže samy ustoupily během 2 týdnů, při kontrole 2. 3. 2022 již bez konkrétních potíží, jen "stále není ve své kůži", objektivní nález je oproti minulosti beze změn.
 • Žena, 59 let, s aktivní lupenkou, artozou kyčle a křížokyčelního skloubení a opakovanu arytmií v minulosti. 11. 2. 2022 3. dávka Comirnaty, před ní prokázána vysoká hladina protilátek, covid onemocnění prodělala ještě před zahájením vakcinace. Dva týdny poté zhoršení lupenky, akutní zánět žaludku, zhoršení bolestí zad a kyčlí, zánět dásní. 12. 3. 2022 covid onemocnění se zimnicí, kašlem, bolestmi svalů a kloubů. 28. 3. 2022 vyšetřena pro dušnost, zjištěna recidiva rychlé arytmie, která ustoupila po léčbě. 3 týdny po onemocnění přetrvává únava, pokašlávání, zhoršení lupenky a zánět dásní.

Otázkou je, nakolik bych měl pokládat za nežádoucí účinek vakcíny onemocnění covidem po vakcinaci (zvlášť pokud bylo slibováno, že vakcína zabraňuje šíření onemocnění). Tady se opravdu nejedná o nic vzácného. Během půl roku "pandemie neočkovaných", tedy od začátku října 2021 do konce března 2022 onemocnělo nebo bylo pozitivně testováno z mé klientely nejméně 211 očkovaných (toho 3 dávky mělo 56 pacientů), a nejméně 140 neočkovaných. Musíme vzít v úvahu ještě zkreslení, ke kterému jistě došlo tím, že očkovaní zpočátku nebyli testováni, zatímco neočkovaní "na každém rohu" a dále tím, že mnoho neočkovaných aktivně vyhledávalo testování při minimálních potížích, aby mohli po pozitivním testu půl roku "normálně žít". Očkovaní nejen že tuto motivaci neměli, ale mnozí žili v přesvědčení, že nemohou mít covid, když jsou očkovaní, takže k testování ani k návštěvě lékaře neviděli důvod. Bohužel nemohu říci, že by očkovaní stonali lehčeji nebo kratší dobu než neočkovaní. Paradoxně někteří pacienti, kteří se nechali očkovat po prodělaném onemocnění (a měli by tudíž mít "superimunitu"), mají při reinfekci stejné nebo i těžší průběhy než při první infekci, kdežto u neočkovaných je tomu pravidelně (a v souladu s logikou fungování imunity) naopak.

Pro mne z uvedeného plyne stále tentýž závěr: Primum non nocere, v první řadě neškodit. Zákrok, který není indikován, je kontraindikován. U každého medicínského zákroku, a také u tohoto očkování, je potřeba individuálně a pečlivě zvažovat poměr přínosu a rizika a závěry průběžně korigovat podle nových poznatků a pozorování. I případný nežádoucí účinek může být "přijatelnou daní" u vysoce rizikového jedince, kterému hrozí, že na covid zemře. Diametrálně jiná je situace v případě pacienta nerizikového, nebo již s prokazatelnou imunitou po prodělaném onemocnění. Individuální přístup ke konkrétnímu pacientovi je základem praktického lékařství a není možné se ho vzdávat ani kvůli covidu.

logo