Z ordinace pediatra 2

Domů / Z ordinací lékařů / Z ordinace pediatra 2

16-tiletá dívka s plicní embolií.

V srpnu 2021 pro bolesti v pravém boku a následně dušnost byla přijata 16 letá dívka na dětské oddělení spádové nemocnice. V anamnéze je pro syndrom polycystických ovarií s oligomenorheou užívání hormonální substituce několik měsíců, v posledních 3 měsících stejný přípravek. Týden před přijetím byla dívka očkována 1. dávkou Comirnaty. Na CT angiografii byla prokázána segmentální a subsegmentální plicní embolie s fluidothoraxem 6mm, vysoké CRP i D dimery.

Kardiolog na 1. místě píše vakcinaci proti Covid 19 jako příčinu embolie, pozitivní rodinná anamnéza ze strany otce pro trombofilní stavy (z toho důvodu byla již dříve dívka odeslána k hematologickému vyšetření). Je překládána do krajské nemocnice, zahájena terapie, posléze nasazena antikoagulační terapie, provedeno vyšetření stran trombofilie se závěrem heterozygot FV mutace Leiden, zvýšení FVIII, C proteinu. V závěru vyšetření hematologem je udáváno užívání hormonální antikoncepce jako příčina plicní embolie a s tímto závěrem je dívka propuštěna, o vakcíně Comirnaty jako možné etiologii již nikde ani zmínka.

Na doporučení hematologie byla dívce podána 2. dávka vakcíny za současné terapie antikoagulancii (Xarelto), které užívá dodnes. Další embolie se neopakovala, dívce se daří celkem dobře, momentálně je ale doma s infekční mononukleózou.

Hlášení na SÚKL posláno: plicní embolie jako možný vedlejší účinek vakcinace Comirnaty.

logo