Z interní kliniky

Domů / Z ordinací lékařů / Z interní kliniky

Muž 47 let, po 3. dávce Pfizer mnohočetné tepenné uzávěry

Průběh hospitalizace:

Pacient, 47 let, bez známých komorbidit, po 3. dávce Comirnaty 3. 1. 2022, vyšetřen pro cca 2 dny trvající bolesti levé dolní končetiny, které jej omezovaly i v mobilitě. 8. 1. se přidaly bolesti a porucha hybnosti LHK a výpadek zraku levostranně. Laboratorně Ddim 3080ug/l, lehká hypokalémie, lehce zvýšené ALP, zvýšené CRP 25mg/l, WBC 10,55, jinak bez patologického nálezu. Na CT angio oblouku aorty patrný uzávěr a. subclavia l. sin a stejnostranný uzávěr a. vertebralis. Za observace na CPIK pacientovi podáno 5000j Heparin i.v. Přijat na KJB, indikován k urg. DSA, zahájena kont. antikoagulace UFH, poté DSA.

Dle DSA uzávěr a. subclavia l.sin + a. poplitea l. sin + tepny dist. bérce. Během výkonu dochází k neklidu pac., por. vědomí intermit, stáčení bulbu do leva, křeče, podáno Dormicum 1mg celkem 2x, poté volán neurolog pro susp. na kmenový iktus. Před vyšetřením neurologem pacient zvracel.

Nelze vyloučit natrávenou krev vs., dle neurolog. konzilia známky kmenové dysfunkce při uzávěru odstupu levé a. vertebralis při anamnéze průchodných ostatních magistrálních tepen, podezřelé z neprůchodnosti a. basilaris neb o pravé a. vertebralis nově, vícečetné tepenné uzávěry jako komplikace 3. očkování proti Covidu, susp. DIC.

Voláno ARO, pac. intubován. Pokračováno v angiograf. vyš., nástřik a. basil aris nejspíše průchodná, uzávěr obou aa. vertebrales, trvá uzávěr a. subcla vie l.sin + a. poplitea l.sin a dist. tepen.

Za převzetí pacienta velmi děkujeme.

V úvodu hospitalizace nevystavena PN.

DG:

I64 Cévní mozková příhoda (mrtvice)

  • známky kmenové dysfunkce při uzávěru odstupu
  • uzávěr aa. vertebrales bilat., vs průchozí a. basilaris
  • uzávěr a. subclavia l.sin.
  • uzávěr a. poplitea a bérc. tepen LDK
  • nelze vyloučit trombofilní stav po vakcinaci proti COVID -19
  • vakcinace Comirnaty - 3. dávka 3. 1. 2022
logo