Z ordinace praktického lékaře

Domů / Z ordinací lékařů / Z ordinace praktického lékaře

1. pan V.S. ročník 1963

- registrován jiným praktikem, k nám se registroval v 11/2021 v průběhu své PN. V anamnéze opakované flebotrombozy dolních končetin, bez plicní embolie, původním PL léčen Warfarinem dlouhodobě až do doby komplikací po očkování cov 19 /dlouhodobě cca 11 let/. Dle sdělení manželky dříve sportoval, aktivní muž. Zaměstnavatelem donucen nechat se očkovat. 2. dávka Astra zeneca v 7/2021. Dva dny před tímto očkováním INR 2,68. Necelých 24 hodin po očkování 2. dávkou akutní krvácení do mozku, při příjmu INR 4,3. Nebyla předchozí amnamnéza jakékoliv cévní mozkové malforamce či úraz hlavy po očkování. Hospitalizován, stav upraven, závěr lékařské propouštěcí zprávy uvádí jako zdroj krvácení předávkování Warfarinem/ což si vůbec nemyslím, taktéž internistka z vyšetření z 11/2021 uvádí, že by se mohlo jednat o vedlejší účinek očkování /. Pán v péči neurologie, internisty, angiologa. V rámci hospitalizace vysazen z léčby Warfarin. U mě se registruje tedy na konci listopadu 2021, při vstupním vyšetření si u mě pouze stěžuje na otok bérce LDK. Odesílám ho na odd. Urgentního příjmu FN OL, pro flebotrombosu , která tam potvrzena. Bez zn. plicní embolie, nasazen Eliquis. Poté u mě byla jeho manželka, která mi sděluje, že u manžela pozoruje poruchy chování, změny chování, nedoslýchá, křičí. Vypisuji žádanku na neurologii a psychiatrii z důvodu poruchy kognitivních funkcí. Pán s tímto obeznámen a souhlasí s danými vyšetřeními. Výsledky zatím nevím.

2. paní I.J. 1966 /švagrová výše uvedeného pána/

- tato paní je mou pacientkou asi již 7 let. Paní je obézní - určitě BMI kolem 40, je to diabetička na inzulínu, spánkové apnoe na přetlakové ventilaci, polyartralgie, polymyalgie. Očkována 2 dávkami, u mě si potom stěžuje na poruchy paměti, krátkodobé stavy dezorientace, sděluje, že po očkování má nevyrovnané hladiny glykémie. Doporučuji jí se neočkovat 3. dávkou. Marné, marné. Syn ji přesvědčil - 23.12.21 očkována 3. dávkou. Neurolog v lednu 2022 odesílá na psychiatrii se závěrem středně těžká demence u Alzheimerovy choroby /zprávu z psychiatrie ale nemám k dispozici/.

3. paní A.P. ročník 1968

- na jaře 2021 prodělala covid 19, poté se nechala naočkovat 2 dávkami. Po očkování únava, malátnost, nevýkonnost, nesoustředěnost, bolesti svalů a kloubů. Doposud v pracovní neschopnosti. Primárně mnou odeslána do postcovidové poradny, která než se tam dostala, tak byla zrušena. Neurologické vyšetření negativní, na revmatologii nasazena léčba, zatím nepozoruji změnu. Během ledna 2022 u mě vyšetřena, svůj stav líčí tak, že v sinusoidě u ní stále probíhá covidní onemocnění. Střídají se stavy dušnosti, únavy , malátnosti se stavy zlepšení a tak pořád dokola. Odeslal jsem ji na TRN a kardiologii.

4. paní cca ročník 1940

- očkována 2 dávkami na jaře 2021. Od té doby bolesti, pocit chladu, necitlivost konečků prstů DKK, uzavřeno jako ischémie mikrocirkulace této oblasti, preskribován Enelbin, cévní poradna další kontrolu nežádá. Dále vyšetřena na očním pro poruchu visu, kde diagnostikováno krvácení do sítnice na 1 oku.Dále si stěžuje na hypestézie v mesogastriu vlevo /bez jakékoliv kožní erupce/.

5. paní ročník mez 1930 - 1940

- tuto paní jsem posuzovala v rámci OSSZ - očkována 2.dávkou na konci 6/2021, paní léčena na očním pro VPMD (makulární degenerace) obou očí. Na začátku 9/2021 krvácení do sítnitnice na 1 oku, kde vzniklá praktická slepota.

6. paní P.R. ročník 1976 /má známá/

- očkována 2.dávkou v 6/2021, třetí dávkou v 12/2021. Ke mně přichází v lednu 2022, stěžuje si na celkovou únavu, slabost, nevýkonnost, v listopadu měla palpitace. V anamnéze pouze VAS (vertebrogenní algický syndrom) polytopní chronický, CB sy, hypomagnézinémie. Odeslána na RTG S+P, UZ břicha +ledvin - to vše v normě, neurologii zatím vyšetření nemám, v laboratoři hypothyreosa TSH 18, nasazen Letrox 50 1-0-0. UZ ŠŽ v normě.

7. slečna K.G. ročník 2000

- očkována 2. dávkou v 8/2021, ke mně přichází v 10/2021 - stěžuje si na výsev hematomů po celé délce tibie oboustranně. Hematomy jsou na pomat bolestivé a s nerovným povrchem. Dělám laboratoř, ta je negativní, cévní - pouze tedy UZ žil negativní - to mi ale přinesla až nyní /strašně dlouhé čekací doby/. Stěžuje si na neustálý výsev těch hematomů v té oblasti a váhový úbytek za krátkou dobu. Posílám statimově na UZ břicha + ledvin a zatím nemám k dispozici výsledky a na hematologii na FN OL.

8. Paní ročník cca 1976

- prodělala covid na jaře, poté očkována, 2. Dávka v 6/2021 - ke konci srpna ošetřena OUP FN OL pro nově vzniklou hypertenzi, nasazeno Prestarium neo 5. Ke mně přichází v 9/2021, hodnoty TK při léčbě v normě, anamnesticky sděluje, že před vyšetřením na OUP FN Ol hlavně převládalo vertigo. Odeslala jsem ji pro jistotu na Holter TK, kde dopor. pro nízké hodnoty TK snížit dávkování Prestaria pouze na 1/2 tbl. denně. Cca v 11/2021 zase volá a pak přichází, že opět měla stavy vertiga a byla vyšetřena na OUP FN OL, kde naměřeny opět vysoké hodnoty TK a doporučeno navýšení HN terapie na dvokjombinaci. Uvažuji o tom a myslím si, že vysoké hodnoty TK byly vegetativním doprovodem vertiga a celkové nevolnosti. U mě v ordinaci vždy dobré hodnoty TK. Domnívám se, že celá dg. HN byla špatně, protože primárně je tam vertigo a sek. vyletí tlak, zejména systola /utvrzuje mě v tom i celkem normální TK Holter/. Myslím si, že zrovna na tomto případu je vše tak zavádějící, protože pokud si lékař nestanoví co je primární a co je je sekundární a jen jako vegetativní doprovod, tak zvolí špatně léčbu a dochází k jatrogennímu poškození.

9. pan - inženýr - 1964

- 3 dávky, nastupuje na mě arogantně, protože v lékárně si na digitálním tonometru naměřil vysoké hodnoty TK a chce ihned léčit hypertenzi. K měření TK ho dovedlo vertigo a hučení v uších. U mě má zcela normální hodnoty opakovaně 110/70, TF v normě. Vysvětleno a z jeho strany jen těžko přijímáno. Odeslán na neurologii a ORL.

10. paní - ročník 1985

- přichází ke mně až nyní v 1/2022, dlouhou dobu jsem ji neviděla - celkem sympatická. Sděluje mi, že byla na všech 3 dávkách. Po každé dávce jí bylo špatně /teploty, dyspepsie/, po 3. Dávce kolapsový stav, její maminka přítomna - snad volána i rychlá/. Sděluje mi, že se bála přijít a říci tyto obtíže spojené s očkováním. V současnosti udává především dušnost ponámahovou, pocit nedodechnutí, nevýkonnost. Odesílám na TRN a kardiologii.

11. Náš pan doktor - ročník 1957 - 2 dávky

- 2. dávka v 3/2021, v 8/2021 nefrektomie pro maligní nádor.

logo