Rozvoj myopatie jako pravděpodobná komplikace covid očkování

Domů / Z ordinací lékařů / Rozvoj myopatie jako pravděpodobná komplikace covid očkování

Idiopatické zánětlivé myopatie jsou heterogenní skupinou zánětlivých onemocnění příčně pruhovaného svalstva. Etiologie těchto onemocnění je převážně autoimunitní. Hlavním klinickým projevem je zejména slabost proximálních, pletencových svalů. Jedná se primárně o svalové postižení jehož ukazatelem jsou zvýšené hladiny svalových enzymů, a to především kreatinkinazy v krvi. Během své klinické praxe jsem se setkala s tímto onemocněním jen zřídka, nyní se s ním setkávám mnohem častěji. A to, bohužel, ve spojitosti s covid vakcinací. Pacienti přicházejí s udávanou slabostí zejména dolních končetin, poruchou chůze, nestabilitou způsobenou svalovým postižením. Rozvoj těchto potíží přisuzují sami očkování, svalová slabost se postupně rozvine 3-4 týdny po druhé vakcinaci. Nic jiného jako provokující moment na moje cílené dotazy nezmiňují. Mnozí z nich byli vzhledem k neuspokojivému klinickému stavu odesláni k hospitalizaci, během níž byla na základě dalších vyšetření vyloučena neurogenní léze. Domnívám se, že právě vakcinace byla impulzem k rozvoji myopatie. Tuto skutečnost jsem do mé zprávy uvedla, v propouštěcí zprávě ale tato informace chybí. PROČ ASI?!

Život těchto lidí se zásadně změnil, kvalita života zhoršila. Čeká je dlouhodobá léčba kortikosteroidy, pravidelné návštěvy specializovaných ordinací, rehabilitace. Většina z nich žila aktivně, sportovala, nyní toho nejsou schopni. Jsou omezeni ve své profesi. Podléhají depresím. Cítí se podvedeni. V neurologii se setkáváme s řadou autoimunitně navozených onemocnění. Jednou z příčin, respektive vyvolávajícím impulzem může být i vakcinace. Covid nevyjímaje.

Lidé by měli znát všechna pro i proti, stejně, jako když podepisujete souhlas s jakýmkoliv lékařským zákrokem. Pak už je jen na nich, zda se rozhodnou očkovat. Jedná se o zásah do jejich organismu a o jejich zdraví.

Neurolog

logo