Podpořte svobodné cestování v Evropě!

Domů / Komentáře / Podpořte svobodné cestování v Evropě!

Odmítněte prodloužení digitálních certifikátů EU COVID o další rok

Evropská komise (EK) se chystá prodloužit platnost tzv. EU COVID pasů o další rok, tedy do června 2023. Tento diskriminující, ochranu osobnosti narušující, volný pohyb omezující a zcela zbytečný krok přitom absurdně odůvodňuje "usnadněním volného pohybu občanů v rámci EU."

EK se domnívá, že digitální certifikát EU COVID “pozitivně ovlivnil volný pohyb v rámci EU a že neexistence těchto všeobecně uznávaných certifikátů by pravděpodobně vedla k vytvoření neslučitelných řešení na úrovni jednotlivých států.” EK vnímá existenci certifikátů EU COVID jako "účinný a bezpečný způsob k prokázání statusu s ohledem na onemocnění covid-19 chránící soukromí občanů Unie." Dle slov EK je smyslem tohoto certifikátu “usnadnění volného pohybu občanů v rámci EU.”

Své připomínky či nesouhlas s návrhem můžete zaslat Evropské komisi do 8. dubna 2022 prostřednictvím tohoto webového formuláře: 

https://bit.ly/ne-covid-pasum

Připomínky mohou být v češtině. Na dané adrese se musíte nejdříve zaregistrovat či se jednoduše přihlásit pomocí existujícího účtu na sociálních sítích. Děkujeme za Váš zájem!

Iniciativa 21 s prodloužením platnosti certifikátů zásadně nesouhlasí, a to především z následujících tří důvodů:

1) EU COVID certifikáty podporují porušování článku 45 Listiny základních práv EU členskými státy Unie.

Čl. 45 Listiny základních práv EU konstatuje: Každý občan Unie má právo volně se pohybovat a pobývat na území členských států. Toto právo bylo po dobu uplynulých dvou let jednotlivými členskými státy EU hrubě a systematicky porušováno vydáváním tzv. nařízení (právní předpis nemající status zákona). Vydávaná nařízení právo na volný pohyb uvnitř států i volný přeshraniční pohyb pro obyvatele EU hrubě omezovala. Zásadně nesouhlasíme s tím, aby EK aktivní podporou COVID certifikátů legitimizovala nezákonné kroky členských států omezující přeshraniční mobilitu a mlčela k tomu, že primární právo Evropské unie je respektováno méně než podzákonná nařízení jednotlivých ministerstev členských států.

2) EU COVID certifikáty podporují šíření vysoce citlivých a zákonem chráněných informací o osobním zdravotním stavu.

Certifikát umožňuje jeho majiteli ukládat a zobrazovat informace o prodělaném očkování, výsledku testu a o zotavení se z onemocnění covid-19. Tyto informace jsou chráněny platnou legislativou jednotlivých členských zemí. EK tedy nesmí činit takto citlivou osobní informaci ještě dostupnější a dohledatelnější při překračování hranic členských zemí Unie.

3) EU COVID certifikáty podporují testování zdravých lidí, což je v rozporu s logikou, medicínou, ekonomikou i doporučením Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí.

Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) již v listopadu 2021 vydalo doporučení, jak dále rutinně dohlížet nad nemocí Covid-19. Podle něj je nemocný pouze člověk s definovanými reálnými příznaky nemoci a zároveň s pozitivním antigenním nebo PCR testem, tedy nikoliv člověk jen pozitivně testovaný. Kontrolovat výsledky testů u zdravých lidí bez příznaků Covid-19 (navíc při existenci doporučení ECDC) nedává smysl.

Tým Iniciativa 21

logo