Válka je vůl

Domů / Komentáře / Válka je vůl

Iniciativa 21 odsuzuje vpád ruských vojsk na Ukrajinu a rozpoutání války. Válka je vůl. Násilí plodí jen násilí, proto jsme principiálně proti němu. Násilí, natož vojenská agrese autokratického státu, není a nesmí být řešením žádných politických, národnostních či jiných sporů mezi státy. Solidarita demokratických zemí s Ukrajinou musí být co nejsilnější, ať jde o diplomatický či ekonomický tlak nebo humanitární pomoc.

Západní svět je bohužel v této těžké situaci hluboce oslaben. Přístup demokratických států ke covidové krizi odhalil principiální slabiny jejich politického systému, morálky, občanské odolnosti vůči manipulacím, právě tak jako nedostatku individuální síly, zdraví, odvahy a schopnosti lidí obstát v krizích. Západní svět byl slabý už před covidem – a po něm je ještě daleko slabší.

Západní státy selhaly v dodržování demokratických principů, v medicíně a především ve vztahu k lidem, když jejich vlády nezákonně porušovaly svobody a lidská práva, na nichž byl západní svět vystavěn. Demokratické vlády způsobily hluboké příkopy mezi lidmi a hlubokou společenskou krizi. Vpád ruských vojsk na Ukrajinu je za této situace přirozeně mnohem nebezpečnější, než by byl donedávna. Můžeme spekulovat, že si jej Vladimír Putin takto naplánoval. On ani ruské konspirační vlivy však nenesou odpovědnost za zásadní selhání západních zemí v obraně demokratických hodnot. Za to nesou odpovědnost samy. Největší rizika v historii vždy přicházela zevnitř. Ke covidové krizi nyní přibyla Putinova. Berme ji jako výzvu k posílení. A každé posílení musí začít na osobní úrovni. Ve zkouškách budeme setrvávat tak dlouho, dokud v nich neobstojíme.

RNDr. Jan Piňos, mluvčí Iniciativy 21

logo